Updated 20. januar 2016

NW-31246-6 (PS4-fejlkode)

DNS-indstillinger er ugyldige.

  1. Genstart PlayStation 4-systemet for at opdatere netværksforbindelsen.
  2. Gå til [Indstillinger] > [Netværk} > [Test internetforbindelse].
  3. Hvis du valgte [Manuel] under [IP-adresseindstillinger] eller [DNS-indstillinger], da du indstillede internetforbindelsen for din PlayStation 4, skal du sørge for, at [Primær DNS] og [Sekundær DNS] er indstillet korrekt.

I andre tilfælde har systemet muligvis ikke indhentet en IP-adresse, eller DNS-indstillingerne kan være blevet ændret.
Få yderligere hjælp ved at kontakte din internetudbyder.