Updated 16. februar 2016

CE-35239-2 (PS4-fejlkode)

En PS4-systemsoftwareopdatering er nødvendig for at bruge bestemte netværksfunktioner.

 
 

Gå til PS4 > [Indstillinger] > [Systemsoftwareopdatering], og følg instruktionerne for at opdatere systemsoftwaren.