Updated 14. januar 2016

CE-33191-7 (PS4-fejlkode)

Sæt den korrekte disk i PlayStation 4-systemet.

For at starte denne applikation skal disken være sat ind i PlayStation 4-systemet, selv hvis den er installeret.