PlayStation®VR2

PlayStation®VR2

Podpora PlayStation

S čím ti můžeme pomoci?

Vyber kategorii z nabídky:

Zpět na kategorie
Názvy součástí
Zpět

Názvy součástí

Souprava PS VR2

A) Nastavovací tlačítko optiky

B) Větrací otvor

C) Náhlavní oblouk

D) Seřizovací kolečko objektivu

E) Kabel soupravy VR

F) Optika

G) Sledovací kamery

A) Zadní hlavová podpěra

B) Stínidlo

C) Čelní hlavová podpěra

D) Snímač připojení

E) Objektivy

F) Otvor na špunt
Když sluchátka nepoužíváš, bezpečně je ulož do otvorů na špunty na soupravě VR.

G) Seřizovací kolečko náhlavního oblouku

H) Uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku

A) Zdířka pro připnutí sluchátek

B) Zástrčka stereofonních sluchátek

C) Tlačítko napájení
Stisknutí: Zapnutí soupravy VR
Stisknutí a podržení: Vypnutí soupravy VR

D) Tlačítko funkce
Stisknutím tlačítka přepneš na průhledné zobrazení. Po změně funkce tlačítka jej můžeš používat ke ztlumení mikrofonu.

E) Kontrolka napájení
Svítí bíle: Souprava VR je zapnutá
Svítí červeně: Souprava VR je vypnutá

F) Mikrofon

Ovladač PS VR2 Sense

A) Tlačítko Vytvořit

B) Levá páčka / tlačítko L3

C) Tlačítko se čtverečkem

D) Tlačítko s trojúhelníkem

E) Tlačítko s kolečkem

F) Tlačítko s křížkem

G) Pravá páčka / tlačítko R3

H) Tlačítko Možnosti

I) Tlačítko PS

J) Držadlo

K) Sledovací kroužek

L) Kontrolka stavu
Svítí bíle: Zapnuto
Pomalu bliká bíle: Nabíjení v režimu odpočinku
Nesvítí: Vypnuto

A) Otvor pro řemínek / háček řemínku

B) Tlačítko L2

C) Tlačítko R2

D) Tlačítko L1

E) Tlačítko R1

F) Port USB

G) Řemínek

Zpět na kategorie
Nastavení
Zpět

Nastavení

Připojení

 1. Pomocí kabelu USB Type-C (A) přiloženého k systému PS VR2 připoj soupravu k portu USB-C (B) na přední straně konzole PlayStation®5.
 1. Stiskni tlačítko napájení na konzoli PS5™.

 2. Stiskni tlačítko napájení (C) na soupravě PS VR2.

 1. Ujisti se, že máš veškeré příslušenství, které k nastavení potřebuješ.

 1. Při používání bezdrátového ovladače DualSense™ dodávaného s konzolí PS5 postupuj podle pokynů na obrazovce.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Pokud ovladače PS VR2 Sense používáš poprvé, je třeba je spárovat s konzolí PS5™. Spáruj levý i pravý ovladač.

Upozorňujeme, že pokud je baterie ovladače téměř vybitá, je po spárování nutné nabít levý i pravý ovladač.

 1. Zapni svou konzoli PS5.

 2. Pomocí dodávaného kabelu USB připoj jeden z ovladačů PS VR2 Sense ke své konzoli PS5.
  Párování je dokončeno.

 1. Stiskni tlačítko PS na svém ovladači.
  Ovladač je přiřazen uživateli, který je momentálně přihlášen ke konzoli PS5.
 2. Zopakováním kroků 2 a 3 spáruj i druhý ovladač.
 • Během používání ovladače PS VR2 Sense odpoj kabel USB.
 • V jedné chvíli může být ovladač PS VR2 Sense spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Nastavení

Pokud chceš používat režim VR a hrát v něm hry, musíš nejprve nastavit herní prostor, ve kterém můžeš soupravu PS VR2 bezpečně používat.

 1. Zapni systém PlayStation®VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.

 2. Vyber možnost Nastavit herní prostor, kde můžeš vyresetovat herní prostor, když potřebuješ upravit nebo nastavit dočasný herní prostor.

 • Hranice herního prostoru se objeví, když se k nim přiblížíš. Když opustíš herní prostor, hra se pozastaví a obrazovka se přepne tak, abys viděl své okolí.
 • Ve filmovém režimu herní prostory nejsou potřeba.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Stisknutím funkčního tlačítka se souprava VR přepne do průhledného zobrazení, v němž s nasazenou soupravou VR uvidíš své okolí.

Přiřazení funkčního tlačítka můžeš změnit také v nabídce Nastavení.

 1. Zapni soupravu PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.
 2. Vyber možnost Souprava VR > Přiřazení funkčního tlačítka.
  Funkčnímu tlačítku můžeš přiřadit funkce Zobrazit okolí nebo Ztlumit mikrofon.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.
 2. Vyber možnost Ovladače > Vlastní přiřazení tlačítek pro ovladače PS VR2 Sense.
 3. Zapni funkci Povolit vlastní přiřazení tlačítek a pak vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.
 4. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak mu vyber novou funkci.
 5. Vyber možnost Použít.

 

 • Tato nastavení může měnit pouze uživatel, který má přiřazenou soupravu PS VR2.
 • Zapnutím možnosti Zaměnit levou a pravou páčku se prohodí funkce levé a pravé páčky.
 • Pokud chceš toto nastavení rychle přepínat, přidej funkci Přístupnost do řídicího střediska.

Více informací najdeš v níže uvedeném článku.

Technické informace

 • Souprava PS VR2 je kompatibilní s konzolemi PlayStation®5.
 • Souprava PS VR2 není kompatibilní s konzolemi PlayStation®4.

Soupravy PlayStation® VR a PS VR2 nejsou kompatibilní:

 • Na systému PS VR není možné hrát hry pro soupravu PS VR2.
 • Na systému PS VR2 není možné hrát hry pro soupravu PS VR.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Souprava PS VR2 dokáže zobrazovat 120Hz obraz prostřednictvím filmového režimu. Souprava 120Hz obraz zobrazí, i když televizor takové hodnoty nepodporuje. 

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2 > Filmový režim.
 2. Vyber možnost Výstup videa filmového režimu.
 3. Nastav výstup 120 Hz.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Otírej pouze měkkým suchým hadříkem určeným k čištění objektivů.

Nepoužívej papírové produkty, například papírové utěrky nebo kapesníčky, pokud nejsou určené přímo k čištění objektivů. Pokud na objektivech zůstanou kapky vody nebo nečistoty, může to vést k opotřebení nebo poškození.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Zvyknout si na obraz ve virtuální realitě může nějakou dobu trvat. Když začneš hrát hry ve virtuální realitě poprvé, doporučujeme, abys soupravy PS VR a PS VR2 používal vždy jen po krátkou dobu.

 • Nejprve zkus hrát hry stylem hraní v sedě. Až se ti bude tímto stylem hrát pohodlně, přejdi k dynamičtějším pohybům.
 • Snaž se zajistit, aby byl tvůj herní prostor dobře větraný.
 • Pomalu navyšuj dobu hraní se soupravou VR. Budeš tak mít možnost zvyknout si na nové vjemy virtuální reality. Nastav si časovač, který ti připomene, že si máš dát přestávku.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Zpět na kategorie
Odstraňování problémů
Zpět

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů s ovladačem PS VR2 Sense

 1. Vypni konzoli PlayStation®5.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset.  
 3. Ke stisknutí tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení). 
 4. Připoj ovladač ke konzoli PS5™ pomocí kabelu USB dodaného s konzolí a stiskni tlačítko PS.
Zpět na kategorie

Příručky a záruka

Najdi příručku ke své konzoli nebo zařízení.

Najdi informace o záruce pro své konzole a zařízení.