Jak nastavit soupravu PS VR2

Jak nastavit soupravu PS VR2

Zjisti, jak nastavit soupravu PlayStation®VR2 a aktualizovat svá nastavení soupravy PlayStation VR2.

Jak připojit soupravu PS VR2

 1. Pomocí kabelu USB Type-C (A) přiloženého k systému PS VR2 připoj soupravu k portu USB-C (B) na přední straně konzole PlayStation®5.
 1. Stiskni tlačítko napájení na konzoli PS5™.

 2. Stiskni tlačítko napájení (C) na soupravě PS VR2.

 1. Ujisti se, že máš veškeré příslušenství, které k nastavení potřebuješ.

 1. Při používání bezdrátového ovladače DualSense™ dodávaného s konzolí PS5 postupuj podle pokynů na obrazovce.

Zkontroluj, že je systémový software tvé konzole PlayStation 5 aktuální.

 1. Zkontroluj sluchátka.
  Připoj stereofonní sluchátka k soupravě VR. Můžeš připojit i jiná podporovaná sluchátka.
 2. Spáruj ovladače.
  Pomocí přiloženého kabelu USB připoj ke konzoli PS5 pravý ovladač PlayStation VR2 Sense™ a konzoli zapni. To stejné proveď i u levého ovladače PS VR2 Sense.
 1. Ovladače odpoj a stiskni funkční tlačítko.
  Po spárování a nabití ovladačů odpoj kabel USB a stiskni funkční tlačítko na soupravě VR.
 2. Udělej si místo.
  Udělej si kolem sebe místo, aby v herním prostoru nebylo nic, do čeho bys mohl vrazit nebo o co bys mohl zakopnout.
 3. Přizpůsob jas v místnosti.
  Rozsviť si v místnosti, aby souprava VR mohla sledovat tvé okolí. Nech zatažené závěsy, aby do místnosti nevnikalo přímé sluneční světlo. Stisknutím funkčního tlačítka zkontroluj úroveň osvětlení.
 4. Nasaď si soupravu VR.
  Podle pokynů na obrazovce vytáhni optiku, uvolni náhlavní oblouk a nasaď si soupravu VR. Potom můžeš soupravu utáhnout a upravit polohu optiky.
 1. Uprav polohu čoček.
  Abys zajistil, že správně uvidíš obrazovku, uprav vzdálenost čoček tak, aby se tvoje oči nacházely v jejich středu. Jakmile budeš hotov, stiskni funkční tlačítko.
 1. Vezmi do ruky ovladače.
  Dobře si kolem zápěstí upevni řemínky a vezmi do ruky ovladače. Podle pokynů na obrazovce se seznam s funkcemi ovladačů.
 2. Proveď kalibraci sledování očí.
  Sledováním tečky na obrazovce proveď kalibraci sledování očí. Během kalibrace se snaž nehýbat hlavou.
 3. Nastav herní prostor.
  Nastav prostor, ve kterém budeš moci bezpečně hrát hry. Pomocí kamery soupravy VR naskenuj místnost. Můžeš také upravit výšku podlahy.
 4. Uprav nastavení úspory energie soupravy.

Jak nastavit herní prostor pro soupravu PS VR2

 1. Zapni soupravu PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.
  Do této nabídky se dostaneš i z řídicího střediska.
 2. Vyber možnost Herní prostor a vyber si z následujících nastavení:
 • Nastavit herní prostor
  Tato možnost slouží k vyresetování herního prostoru, když potřebuješ upravit nebo nastavit dočasný herní prostor.
 • Nastavení výšky podlahy
 • Citlivost zobrazení hranice
  Nastav citlivost toho, jak brzy se zobrazí hranice herního prostoru, když se přiblížíš k jeho okraji. Pokud chceš, aby se hranice zobrazovaly dříve, nastav citlivost na možnost Vysoká. Pokud citlivost nastavíš na možnost Nízká, hranice neuvidíš, dokud nebudeš blízko u okraje herního prostoru.
 • Vymazat data herního prostoru
  Pokud po vyresetování herního prostoru hra neprobíhá podle očekávání, zkus vymazat data herního prostoru. Potom herní prostor vyresetuj výběrem možnosti Nastavit herní prostor.

Jak povolit a upravit sledování očí

Inteligentní sledování očí využívá pohyb tvých očí ke zlepšení zážitku se soupravou PS VR2.

 1. Zapni soupravu PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.
 2. Vyber možnost Sledování očí > Povolit sledování očí.
  Tvoje hra ve virtuální realitě bude reagovat na směr tvého pohledu, na mrkání apod.

Pokud vybereš možnost Povolit sledování očí a funkce nebude správně pracovat, můžeš výběrem možnosti Upravit sledování očí provést úpravy.

Jak upravit nastavení soupravy VR

 1. Zapni soupravu PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.
 2. Vyber položku Souprava VR a zvol si z následujících možností:
 • Informace, jak si nasadit soupravu VR
 • Upravit vzdálenost čoček a polohu soupravy VR
  Abys zajistil, že správně uvidíš obrazovku ve virtuální realitě, uprav vzdálenost čoček tak, aby se tvoje oči nacházely v jejich středu.
 • Jas obrazovky
 • Vibrace soupravy VR
 • Přiřazení funkčního tlačítka
 • Kalibrace sledovací kamery
  Proveď kalibraci kamery, aby správně sledovala tvé okolí.

Prostřednictvím řídicího střediska máš rychlý přístup k důležitým nastavením soupravy PS VR2.

 1. Při hraní se soupravou PS VR2 stiskni tlačítko PS a přejdeš do řídicího střediska.

 2. Vyber kartu rychlého nastavení soupravy PlayStation VR2, kde lze rychle upravit následující nastavení:

 • Zobrazení okolí
 • Jas obrazovky
 • Velikost obrazovky systému
 • Vibrace soupravy VR
 • Nastavení herního prostoru
 • Úprava viditelnosti
 • Sledování očí
 • Další nastavení

Jak u soupravy PS VR2 aktivovat režim zobrazení okolí

Průhledné zobrazení ti umožní vidět s nasazenou soupravou PS VR2 tvé reálné okolí.

Ve výchozím nastavení se průhledné zobrazení aktivuje funkčním tlačítkem.

 • Průhledné zobrazení můžeš také vybrat na kartě rychlých nastavení soupravy PS VR2 v řídicím středisku.

Jak změnit přiřazení funkčního tlačítka

Stisknutím funkčního tlačítka se souprava VR přepne do průhledného zobrazení, v němž s nasazenou soupravou VR uvidíš své okolí.

Přiřazení funkčního tlačítka můžeš změnit také v nabídce Nastavení.

 1. Zapni soupravu PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.
 2. Vyber možnost Souprava VR > Přiřazení funkčního tlačítka.
  Funkčnímu tlačítku můžeš přiřadit funkce Zobrazit okolí nebo Ztlumit mikrofon.

Jak nastavit, kdy se má souprava vypnout

Nastav, na jak dlouhou dobu si můžeš soupravu PS VR2 sundat, než se automaticky vypne. Tato funkce je během hraní hry ve virtuální realitě vypnutá.

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie.
 2. Vyber možnost Nastavit dobu, po které se souprava PlayStation VR2 vypne.

Toto nastavení se zobrazí pouze v případě, že je souprava PS VR2 připojená a zapnutá.

Potřebuješ pomoc?

Získej pomoc a podporu ke svým produktům PlayStation