playstation.com

Právní informace

Poznámka k autorskému právu a ochranné známce

“, „PlayStation“, „“, „PS5“, „“, „PS4“, „“, „PS3“, „“, „PS2“, „“, „“, „“, „DualSense”, „DUALSHOCK”, „”, „logo PlayStation Shapes”, „”, „SHARE FACTORY” a „Play Has No Limits” jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a  jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Sony Group Corporation.

Ostatní názvy produktů, názvy služeb, loga či názvy společností použité na této webové stránce jsou chráněny ochrannými známkami a autorskými právy příslušných vlastníků či poskytovatelů licencí.