notice/">

Právní informace

Poznámka k autorskému právu a ochranné známce

“, „PlayStation“, „“, „PS5“, „“, „PS4“, „“, „PS3“, „“, „PS2“, „“, „“, „“, „DualSense“, „DUALSHOCK“, „Access“, „PlayStation Portal“, „PULSE Explore“, „PULSE Elite“, „PlayStation Link“, „“, „PlayStation Studios“, „PlayStation Stars“, „“, „“, „“, „PlayStation Shapes Logo“, „“, „SHARE FACTORY“, „Play Has No Limits“ a „PlayStation Productions“ jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Sony Group Corporation.

Ostatní názvy produktů, názvy služeb, loga či názvy společností použité na této webové stránce jsou chráněny ochrannými známkami a autorskými právy příslušných vlastníků či poskytovatelů licencí.