Updated 25. dubna 2017

Kód chyby systému PS4 SU-35931-1

Data aktualizace systémového softwaru jsou částečně poškozená

 
 

Aktualizace systémového softwaru je patrně kvůli nestabilitě sítě částečně poškozená, vyzkoušej následující postup:

  1. Restartuj systém PS4 a znovu stáhni aktualizaci systémového softwaru prostřednictvím nabídky [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) > [Update via Internet] (Aktualizace po internetu).
  2. Jestliže tento způsob nefunguje, je možné systém aktualizovat také prostřednictvím zařízení USB. Postup najdeš po kliknutí na tento odkaz.

Pokud i nadále systém nebude možné aktualizovat, může být potřeba provést servis. O další pomoc požádej Podporu PlayStation.