Updated 14. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 SU-30696-4

Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. Aktualizační soubor je patrně poškozený.

Pokud systém aktualizuješ prostřednictvím internetu, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) a aktualizaci zopakuj.

Jestliže aktualizaci provádíš prostřednictvím paměťového zařízení USB, zkus systém aktualizovat prostřednictvím internetu přechodem k možnosti [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) > [Update via Internet] (Aktualizace po internetu).

Jestliže to není možné, stáhni si znovu nejnovější systémovou aktualizaci na webu eu.playstation.com. Budeš ji muset nainstalovat pomocí paměťového zařízení USB a správné struktury složek. Podrobnosti o tomto postupu se nacházejí v tomto odkazu.

Pokud máš s aktualizací systémového softwaru stále potíže, pokus se o aktualizaci prostřednictvím nouzového režimu (možnost 3).