Updated 3. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 NW-31374-8

Časový limit připojení vypršel

Zkontroluj, jestli nastavení brány firewall na routeru nebo přístupovém bodu neblokuje porty UDP 3478 a 3479.

Pokud nevíš, jak to zkontrolovat, požádej o pomoc výrobce routeru nebo poskytovatele internetu („ISP“). 

Pokud to nepomůže, opakuj pokus později, protože může být přetížený server.