Updated 15. února 2016

Kód chyby systému PS4 NW-31297-2

Nelze se připojit k bezdrátové síti.

 
 

Nelze se připojit k síti Wi-Fi, protože heslo pro síť Wi-Fi není na systému PS4 správně nastaveno, případně je bezdrátová síť příliš zaneprázdněná.

Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) a znovu nakonfiguruj nastavení sítě.

Pokud k chybě dochází pouze po omezenou dobu, je možná bezdrátová síť zaneprázdněná a zabraňuje spojení. Zkus od bezdrátové sítě odpojit ostatní zařízení a znovu provést test připojení k internetu v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu). Pokud nemůžeš od bezdrátové sítě odpojit ostatní zařízení, zkus test připojení k internetu na systému PS4 provést později.