Updated 15. února 2016

Kód chyby systému PS4 NW-31254-5

Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní.

 
 
  1. Restartuj systém PlayStation 4 a router, čímž dojde k obnovení připojení k síti.
  2. Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) a otestuj stav připojení.
  3. U svého poskytovatele připojení k internetu zkontroluj, zda neprobíhá nějaká údržba.
  4. Pokud jsi při nastavování připojení k internetu v nabídce [IP Address Settings] (Nastavení adresy IP) nebo [DNS Settings] (Nastavení DNS) vybral možnost [Manual] (Ruční), přesvědč se, že jsou správně nastavené hodnoty [Primary DNS] (Primární server DNS) a [Secondary DNS] (Sekundární server DNS).
    V některých případech systém možná nezískal adresu IP, nebo se mohla změnit některá nastavení DNS. Další pomoc ti poskytne tvůj poskytovatel připojení k internetu.