Updated 17. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 NW-31253-4

Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní.

  1. Restartuj systém PlayStation 4 a router. 
  2. Ověř, zda poskytovatel připojení k internetu právě neprovádí na síti údržbu.
  3. K připojení k internetu používají servery služby PSN následující čísla portů. Přesvědč se, že je tvůj router neblokuje:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

  1. Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) > [Custom] (Vlastní) a změň nastavení DNS.