Updated 20. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 NW-31246-6

Nastavení DNS jsou neplatná.

  1. Restartuj systém PlayStation 4, čímž dojde k obnovení připojení k síti.
  2. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).
  3. Pokud jsi při nastavování systému PlayStation 4 v nabídce [IP Address Settings] (Nastavení adresy IP) nebo [DNS Settings] (Nastavení DNS) vybral možnost [Manual] (Ruční), přesvědč se, že jsou správně nastavené hodnoty [Primary DNS] (Primární server DNS) a [Secondary DNS] (Sekundární server DNS).

V ostatních případech systém možná nezískal adresu IP, nebo se mohla změnit nastavení DNS.
Další pomoc ti poskytne tvůj poskytovatel připojení k internetu.