Updated 14. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 NW-31205-1

Připojení k síti je nestabilní nebo příliš slabé, než aby mohlo být navázáno spojení se serverem služby PSN.

  1. Zkontroluj stav připojení systému PlayStation 4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).
  2. Zkus následující.
  • Je možné, že velký podíl z šířky pásma využívají jiná zařízení ve tvé síti. Počkej, dokud toto využívání neskončí.
  • Ověř, jestli tvůj router či modem podporují systém PlayStation 4. O podrobnosti požádej svého poskytovatele připojení k internetu.
  • Resetuj připojení místní sítě vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
  • Aktualizuj firmware svého routeru. V případě potřeby požádej o pomoc výrobce svého routeru nebo poskytovatele internetových služeb (ISP).
  • Pokud používáš připojení Wi-Fi, umísti router do blízkosti systému PlayStation 4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
  1. K internetu se servery služby PSN připojují pomocí následujících čísel portů. Přesvědč se, že je router neblokuje.
TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479
  1. Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) > [Custom] (Vlastní) a změň nastavení DNS.
  2. Pokud máš stále potíže, opakuj pokus později, příčinou může být příliš velký síťový provoz.