Updated 7. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 NW-31201-7

Připojení k síti se nezdařilo

  1. Služba PlayStation Network („PSN“) nebo server hry mohou být dočasně nedostupné. Ověř stav serveru hry prostřednictvím jejích webových stránek. 
  2. Jestliže jsou servery aktivní, spusť test internetového připojení v části [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) a ověř, jestli se můžeš připojit k síti.
  3. Aktualizuj svůj router na nejnovější firmware. Pokud je to možné, omez zátěž sítě odpojením jiných připojených zařízení. Pokud to nefunguje, opakuj pokus později, protože může být přetížený server.