Updated 15. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 PSN NP-38496-0

Funkci Share Play (Sdílený přístup) se nepodařilo spustit, protože rychlost sítě (odesílání) je nižší než 2 Mb/s. Doporučujeme zvýšit rychlost sítě.

Funkce Share Play funguje nejlépe, pokud ty i tvůj kamarád máte vysokorychlostní připojení k internetu s rychlostí alespoň 2 Mb/s.

  1. Upozorňujeme, že je k připojení systému PlayStation 4 k síti doporučeno použít kabel LAN.

    Pokud používáš připojení Wi-Fi, zkus umístit router do blízkosti systému PlayStation 4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
  2. Zkontroluj, jestli velký podíl z šířky pásma nevyužívají jiná zařízení ve tvé síti. Počkej, dokud toto využívání neskončí.
  3. V nabídce [Party] (Párty) > [Party Settings] (Nastavení párty) > [Video Quality for Share Play] (Kvalita videa pro funkci Share Play) ověř, že jsou obě možnosti [Resolution] (Rozlišení) a [Frame Rate] (Snímková frekvence) nastavené na hodnotu „Standard“ (Standardní). Pokud chceš funkci Share Play používat při hodnotě „High“ (Vysoká), budeš potřebovat vysokorychlostní připojení k internetu. 

Zkontroluj stav připojení systému PlayStation 4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).