Updated 16. února 2016

Kód chyby systému PS4 NP-37637-6

Nainstaluj nejnovější systémový software.

 
 

Přejdi na obrazovku funkcí a vyber (Settings) (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) pro stažení nejnovější verze systémového softwaru.