Updated 18. dubna 2016

Kód chyby systému PS4 NP-34924-2

Není možné zkontrolovat nejnovější aktualizace pro tuto aplikaci. Připojení k síti může být nestabilní.

 
 
  1. Zkontroluj připojení k síti.
  • Zkontroluj stav připojení v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).
  • Restartuj svůj systém PlayStation 4.
  • Resetuj připojení k místní síti vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
  • Aktualizuj firmware svého routeru. V případě potřeby požádej o pomoc výrobce svého routeru nebo poskytovatele internetových služeb (ISP).
  • Pokud používáš připojení Wi-Fi, umísti router do blízkosti systému PS4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
  • Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) > [Custom] (Vlastní) a změň nastavení DNS.
  1. Na domovské obrazovce označ aplikaci, pak stiskni tlačítko OPTIONS na svém ovladači a vyber možnost [Check for Update] (Vyhledat aktualizace)

  2. Pokud máš stále potíže, opakuj pokus později, příčinou může být příliš velký síťový provoz.