Updated 17. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 NP-31952-0

Vypršel časový limit připojení k síti.

Připojení k síti je patrně nestabilní nebo není dost silné.

  • Pokud používáš připojení Wi-Fi, umísti router do blízkosti systému PS4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
  • Je možné, že velký podíl z šířky pásma využívají jiná zařízení ve tvé síti. Počkej, dokud toto využívání neskončí.
  • Zkontroluj stav připojení systému PS4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu)