Updated 22. února 2016

Kód chyby systému PS4 NP-31801-3

Při použití funkcí služby PSN došlo k chybě.

 
 
  1. Ukonči a znovu spusť aplikaci.
  2. Pokud chyba přetrvává, zkontroluj, zda není dostupná aktualizace aplikace výběrem aplikace na domovské obrazovce a stisknutím tlačítka OPTIONS. Vyber možnost [Check for Update] (Vyhledat aktualizace).