Updated 14. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 NP-31739-3

Stahování nejnovějšího souboru aktualizace stále probíhá. Aby bylo možné funkci použít, je potřeba nainstalovat tento soubor aktualizace.

  1. Počkej, dokud se stahování nedokončí. Průběh je možné sledovat v nabídce [Notifications] (Upozornění) > [Download] (Stáhnout)
  2. Ukonči aplikaci a soubor aktualizace nainstaluj.

Rady při aktualizaci aplikací:

  • Stahování aktualizací aplikací je možné automatizovat, pokud máš předplatné služby PS Plus a povolíš obě následující možnosti nastavení.
  1. [Settings] (Nastavení) > [Adjust Power Saving Settings] (Upravit nastavení úspory energie) > [Set Functions Available in Rest Mode] (Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku) > [Stay Connected to the Internet] (Zůstat připojený k internetu)
  2. [Settings] (Nastavení) > [System] (Systém) > [Automatic Downloads and Uploads] (Automatická stahování a odesílání) > [Saved Data and Update File] (Uložená data a soubor aktualizace)
  •  Soubor aktualizace můžeš také vyhledat a spustit jeho stahování ručně.
  1. Na domovské obrazovce vyber ikonu aplikace.
  2. Stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači a vyber možnost [Check for Update] (Vyhledat aktualizace)