Updated 22. října 2018

Kód chyby systému PS4 CE-36329-3

Došlo k chybě systémového softwaru

 
 
  1. V nabídce [Nastavení] > [Aktualizace systémového softwaru] ověř, že máš nainstalovanou nejnovější verzi systémového softwaru. Systém se poté restartuje.
  2. Nemůžeš-li se dostat do [Nastavení], aktualizuj systémový software prostřednictvím možnosti 3 v Bezpečném režimu.
  3. Jestliže k chybě dojde znovu, zazálohuj si uložená data a inicializuj systém PS4 prostřednictvím nabídky [Nastavení] > [Inicializace] > [Inicializovat systém PS4] nebo prostřednictvím možnosti 6 v Bezpečném režimu.
  4. Jestliže chyba přetrvává, obrať se na Podporu PlayStation.