Updated 24. dubna 2017

Kód chyby systému PS4 CE-36329-3

Došlo k chybě systémového softwaru

 
 
  1. Postupuj podle pokynů na obrazovce a vyber možnost [Report Problem] (Ohlásit problém).
  2. V nabídce [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) ověř, že máš nainstalovanou nejnovější verzi systémového softwaru. Pak je třeba restartovat systém.
  3. Pokud jsi ve svém systému upgradoval pevný disk (HDD), znovu nainstaluj původní pevný disk (HDD).
  4. Jestliže k chybě dojde znovu, zazálohuj svá uložená data, přejdi do části [Settings] (Nastavení) > [Initialisation] (Inicializace) a vyber možnost [Initialise PS4] (Inicializovat systém PS4).
  5. Jestliže to chybu neodstraní a dochází k ní u všech aplikací, nebo hned poté, co se aplikace spustí, obrať se na Podporu PlayStation.