Updated 15. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 CE-35489-9

Kód oblasti tohoto disku DVD nebo disku Blu-ray Disc není na tomto systému PlayStation 4 podporovaný kvůli oblastním omezením disků DVD a disků Blu-ray Disc.

Zkontroluj kód oblasti disku. Oblast systému není možné změnit.