Updated 14. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 CE-35406-8

Systém PS Vita se nepodařilo v rámci funkce Remote Play (Dálkový přístup) propojit se systémem PS4, protože účty na těchto systémech nejsou shodné.

Pokud chceš používat funkci Remote Play, musí být oba systémy připojeny ke stejnému účtu PSN.

Pokud potřebuješ přepnout účet PSN na systému PS4, zvol na domovské obrazovce možnost [Power] (Napájení) > [Switch User] (Přepnout uživatele).

K systému PS Vita je možné připojit pouze jeden účet PSN. Pokud chceš připojit nový účet, budeš muset svůj systém PS Vita obnovit. Volbou [Format] (Formátovat) > [Restore This System] (Obnovit tento systém) můžeš obnovit systémový software do výchozího stavu a odstranit všechna data v systémovém úložišti. Poté operaci dokonči podle pokynů na obrazovce.