Updated 16. února 2016

Kód chyby systému PS4 CE-35239-2

Pro používání síťových funkcí je nutná aktualizace systémového softwaru systému PS4

 
 

Přejdi k možnosti PS4 > [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru) a aktualizuj systémový software podle pokynů.