Updated 29. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 CE-33992-6

Přihlášení ke službě PSN se během testu připojení k internetu nezdařilo.

Než možnost [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) znovu vyzkoušíš, přihlas se ke službě PSN volbou [Settings] (Nastavení) > [PSN] > [Sign In to PSN] (Přihlásit ke službě PSN).

K této chybě může docházet, pokud test připojení k internetu provádíte během údržby služby PSN. Stav služby PSN je možné zkontrolovat v tomto odkazu. Ke službě PSN se zkus připojit po dokončení údržby.