Updated 30. května 2018

Kód chyby systému PS4 CE-33992-6

Chyba testu internetového připojení.

Zkontrolujte prosím stav služeb PSN tak, že na připojeném zařízení navštívíte stavovou stránku

Pokud se služby PSN zobrazují zeleně a vám se stále objevuje tento chybový kód, může problém s připojením souviset s vaší domácí sítí. Zkuste problém odstranit pomocí zde uvedených kroků.