Updated 3. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 CE-33987-0

Chyba testu připojení k internetu

Může docházet k problému při připojení ke službě PlayStation Network („PSN“), protože při přihlašovacím procesu služby PSN vypršel časový limit připojení k síti. 

  1. Proveď test připojení k internetu přechodem k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) a ujisti se, že se k síti můžeš připojit.
  2. Pokud se ti stále nedaří připojit, zkus resetovat připojení místní sítě vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
  3. Pokud ani to nepomohlo, může být potřeba aktualizovat firmware routeru. V případě potřeby požádej o pomoc výrobce svého routeru nebo poskytovatele internetových služeb („ISP“). Pokud máš stále potíže, opakuj pokus později, příčinou může být příliš velký síťový provoz.