Updated 15. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 CE-33986-9

Chyba testu připojení k internetu

  1. Služba PlayStation Network („PSN“) může být dočasně nedostupná nebo může probíhat její údržba. Stav služby PSN je možné zkontrolovat v tomto odkazu
  2. Jestliže je služba PSN dostupná, proveď test připojení k internetu přechodem k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) a ujisti se, že se k internetu můžeš připojit.