Updated 20. července 2017

Kód chyby systému PS4 CE-32894-6

Spojení se serverem bylo ztraceno. Mohl nastat problém při připojování k síti nebo jsou služba PlayStation™Network nebo server poskytovatele služby dočasně zaneprázdněny.

 
 
 1. Zkontroluj stav připojení systému PlayStation 4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).
 2. Zkus následující.
 • Je možné, že velký podíl z šířky pásma využívají jiná zařízení ve tvé síti. Počkej, dokud toto využívání neskončí.
 • Ověř, jestli tvůj router či modem podporují systém PlayStation 4. O podrobnosti požádej svého poskytovatele připojení k internetu.
 • Resetuj připojení místní sítě vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
 • Aktualizuj firmware svého routeru. V případě potřeby požádej o pomoc výrobce svého routeru nebo poskytovatele internetových služeb (ISP).
 • Pokud používáš připojení Wi-Fi, umísti router do blízkosti systému PlayStation 4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
 1. K internetu se servery služby PSN připojují pomocí následujících čísel portů. Přesvědč se, že je router neblokuje.
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479
 1. Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) > [Custom] (Vlastní) a změň nastavení DNS.
 2. Pokud máš stále potíže, opakuj pokus později, příčinou může být příliš velký síťový provoz.