Updated 29. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 CE-32889-0

Došlo k chybě hry či aplikace

Došlo k chybě při používání hry či aplikace, otestuj připojení k internetu v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť), kde vyber možnost [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu).

Pokud se testu nepodaří přihlásit ke službě PlayStation Network, opakuj pokus později, protože server může být přetížený.