Updated 18. února 2016

Kód chyby systému PS4 CE-32869-8

Aplikaci se nepodařilo spustit, protože informace jsou neplatné. Databáze je pravděpodobně částečně poškozená.

 
 
  1. Spusť systém PlayStation 4 v nouzovém režimu a vyber možnost [5. Rebuild Database] (Znovu vytvořit databázi)
  2. Zkus spustit aplikaci. Pokud chyba přetrvá, znovu restartuj systém v nouzovém režimu a vyber možnost [3. Update System Software] (Aktualizovat systémový software) nebo [4. Rebuild Database] (Znovu vytvořit databázi).
  3. Pokud k chybě dochází pouze u konkrétní aplikace, vyber aplikaci na domovské obrazovce, stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači a smaž aplikaci výběrem možnosti [Delete] (Odstranit). Aplikaci znovu nainstaluj prostřednictvím obchodu PlayStation Store.
  4. Pokud k chybě dochází u několika nebo u všech aplikací, zazálohuj si uložená data prostřednictvím nabídky [Settings] (Nastavení) > [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace) > [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) a inicializuj systém PlayStation 4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Initialization] (Inicializace) > [Initialize PS4] (Inicializovat systém PS4) > [Quick] (Rychlá).