Updated 25. dubna 2017

Kód chyby systému PS4 CE-30005-8

Při přístupu na pevný disk („HDD“) nebo disk Blu-ray / DVD došlo k chybě.

 
 

Zdá se, že tvá konzole má problémy se čtením z pevného disku („HDD“) nebo přehrávače disků Blu-ray. Postupuj podle následujících pokynů:

  1. Vysuň disk ze systému a zkontroluj, zda není špinavý, poškrábaný či poškozený.
  2. Jestliže je disk v dobrém stavu, zkus znovu vytvořit databázi systému pomocí možnosti 5 nouzového režimu. Informace o přístupu do nouzového režimu a jeho používání se nacházejí v tomto odkazu

Pokud chyba přetrvává, může být systém vadný a vyžadovat servis. Obrať se na Podporu PlayStation.