Guide till PlayStation Plus-kuponger 

Läs om hur PlayStation®Plus-nivåkuponger fungerar och hur de kan konverteras.

Vad är PlayStation Plus-nivåkuponger?

Med PlayStation Plus-nivåkuponger får du tillgång till specifika PlayStation Plus-nivåer. Medlemskapets nivå och betalningsplan anges på kupongen. 

Obs! Efter den första perioden med PlayStation Plus kan medlemskapet fortsätta med en annan betalningsfrekvens än under perioden kupongen ger. Kontrollera kupongen för mer information.

  • Om du inte har ett PlayStation Plus-medlemskap och löser in den här typen av kupong får du tillgång till den PlayStation Plus-nivå och betalningsplan som anges på kupongen. 
  • Om du har en lägre PlayStation Plus-nivå än kupongen du löser in uppgraderar kupongen PlayStation Plus-nivån.
  • Om du har samma PlayStation Plus-nivå som kupongen du löser in lägger kupongen till den angivna tiden i ditt nuvarande PlayStation Plus-medlemskap.

Kan jag uppgradera min PlayStation Plus-medlemsnivå med en kupong?

Ja. Om du har ett befintligt PlayStation Plus-medlemskap och vill uppgradera till en högre nivå kan du lösa in en PlayStation Plus-kupong för den önskade medlemsnivån. 

När du löser in kupongen uppgraderas ditt medlemskap och de återstående dagarna på din föregående nivå konverteras till motsvarande antal dagar på den nya nivån, baserat på priset på PlayStation Store.

Kan jag lösa in en PlayStation Plus-kupong utan medlemsnivå?

Om du inte har något aktivt medlemskap och löser in en äldre PlayStation Plus-kupong får du tillgång till PlayStation Plus Essential under den tidsperiod som är angiven på kupongen. Om du till exempel har en PlayStation Plus-kupongkod för en månad får du tillgång till PlayStation Plus Essential i en månad. 

Om du redan är kund konverteras den inlösta PlayStation Plus-kupongen till en tidsperiod på din nuvarande PlayStation Plus-medlemsnivå baserat på priset på PlayStation Store. Mer information finns i konverteringstabellen.  

Inte medlem 
Konverteras till 31 dagar med PlayStation Plus Essential 

Essential
Konverteras till 31 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 20 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 17 dagar med PlayStation Plus Premium.

Icke-prenumerant 
Konverteras till 92 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Essential
Konverteras till 92 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 58 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 46 dagar med PlayStation Plus Premium.

Icke-prenumerant 
Konverteras till 365 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Essential
Konverteras till 365 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 219 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 183 dagar med PlayStation Plus Premium.

Kan jag lösa in en PlayStation Now-kupong?

Om du inte har något aktivt medlemskap och löser in en PlayStation Now-kupong får du tillgång till PlayStation Plus Premium under en tidsperiod som motsvarar priset på den ursprungliga kupongen på PlayStation Store. Mer information finns i konverteringstabellen nedan. 

Om du redan är kund konverteras den inlösta PlayStation Now-kupongen till en tidsperiod på din nuvarande PlayStation Plus-medlemsnivå som motsvarar priset på PlayStation Store för den kupong du löser in. Mer information finns i konverteringstabellen nedan. 

Inte medlem 
Konverteras till 18 dagar med PlayStation Plus Premium.

Essential
Konverteras till 35 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 22 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 18 dagar med PlayStation Plus Premium.

Icke-prenumerant 
Konverteras till 46 dagar med PlayStation Plus Premium.

Essential
Konverteras till 92 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 58 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 46 dagar med PlayStation Plus Premium.

Icke-prenumerant 
Konverteras till 183 dagar med PlayStation Plus Premium.

Essential
Konverteras till 365 dagar med PlayStation Plus Essential. 

Extra
Konverteras till 219 dagar med PlayStation Plus Extra.

Premium
Konverteras till 183 dagar med PlayStation Plus Premium.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter