Så här hittar du serienumret på PS Portal 

Ta reda på var du hittar serienumret på din PlayStation Portal™-fjärrspelsenhet.

Vi rekommenderar att du har detta nummer till hands när du kontaktar PlayStation-supporten. 

Så här hittar du serienumret på PS Portal

Serienumret finns på baksidan av PS Portal, intill QR-koden.

  • Du kan även visa serienumret genom att skanna QR-koden på PS Portal.
  • Serienumret består av 17 alfanumeriska tecken.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter