Felsöka problem med skivor på PS5-konsoler 

Felsöka problem med skivor på PS5-konsoler

Om du har problem med skivor på din PlayStation®5-konsol kan du prova följande felsökningssteg. 

Felsöka problem med läsning av skivor på PS5-konsoler

Sätt tillbaka skivan i konsolen efter vart och ett av dessa steg. 

 1. När din PS5™-konsol är placerad vertikalt på konsolstället ska skivans märkta sida vara vänd åt vänster när du stoppar i skivan.
 1. Rengör skivan med en mjuk och ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
 2. Prova med att sätta i ett annat spel, en annan Blu-Ray-skiva eller dvd.
  Det går inte att spela upp kopierade skivor eller cd-skivor på PS5™-konsoler.
 3. Starta Felsäkert läge och välj alternativ 5 Rensa cache och bygg om databas.
 1. Om alternativet Bygg om databas inte löser problemet öppnar du Felsäkert läge och väljer alternativ 7 Återställ PS5-systemet (installera om systemprogramvaran).

Varning: Om du väljer alternativ 7 i Felsäkert läge tas all information bort från konsolen, även systemprogramvaran. Gå till guiden nedan för att hämta ominstallationsversionen av systemprogramvaran till PS5-konsolen.

Om de här felsökningsstegen inte löser problemet kan du gå till PlayStation-reparationer.

Så här får du loss en skiva som fastnat i en PS5-konsol

Innan du börjar behöver du följande:

 • Ett väl upplyst rum med ett bord att arbeta på. 

 • En stjärnskruvmejsel. 

 • En liten ficklampa (valfritt). 

Obs! Slå inte på och spela inte på konsolen när skyddet är av. 

 1. Tryck och håll ned strömknappen i tre sekunder för att stänga av PS5-konsolen och ta sedan bort alla kablar och enheter från konsolen. 

 2. Placera konsolen på något mjukt på en plan yta och ta bort stativet.

 3. Placera konsolen så att stativets skruvhål är vänt mot dig, PS-logotypen är vänd nedåt och diskfacket är på din vänstra sida.

 4. Placera handflatorna vid de övre hörnen och ta tag i kanten på höljet. Dra försiktigt locket uppåt och mot dig själv. Du kan höra ett klick. 
  Lyft bort höljet.

 5. När höljet är borttaget letar du efter svarta ringar på den optiska enheten, inklusive ett cirkelformat svart plastskydd. Du kan ta bort det här skyddet eller trycka igenom det för att komma åt skruven som det täcker. (Nyare konsoler har kanske inte det här plastskyddet.)

 6. Använd en stjärnskruvmejsel och vrid skruven MEDURS tills hela skivan nästan är helt synlig.

 7. Ta försiktigt bort skivan. Ryck inte ut skivan ur den optiska enheten.

 8. Sätt tillbaka det nedre höljet genom att placera det en bit (ca 2 cm) från den övre kanten och skjuta tillbaka det på plats.

 9. Du hör ett klickljud när höljet sitter säkert på plats. 

 10. Återanslut alla kablar och slå på konsolen.

Se efter om skivan är repig eller smutsig 

 • Rengör en skiva som blivit repig eller smutsig med en mjuk, luddfri trasa som är specifikt avsedd för rengöring av Blu-Ray- eller dvd-skivor.  
 • Rengör skivan genom att torka från mitten och ut mot skivans kant.

Har du fortfarande problem?

Om du följde anvisningarna ovan och det fortfarande inte gick att lösa problemet väljer du problemet nedan för att få mer hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter