Support för DUALSHOCK®4-baksidesknapptillsatsen

Support för DUALSHOCK®4-baksidesknapptillsatsen

Ta reda på hur du kommer igång med baksidesknapptillsatsen till DUALSHOCK 4.

Konfigurera DUALSHOCK 4-baksidesknapptillsatsen

Baksidesknapptillsatsen till DUALSHOCK 4 kan bara användas tillsammans med en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll.

 1. Stäng av den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen genom att hålla ned PS-knappen > Ljud/enheter > Stäng av enhet > DUALSHOCK 4.

 2. När tillsatsens stereokontakt och handkontrollens uttag för stereoheadset sitter rätt trycker du in tillsatsen mot handkontrollen för att sätta fast den.

 3. Slå på handkontrollen genom att trycka på PS-knappen.

 4. Tryck två gånger på skärmknappen på tillsatsen om du vill växla mellan de tre standardprofilerna.

Anpassa knapptilldelningarna på DUALSHOCK 4-baksidesknapptillsatsen

 1. Håll ned skärmknappen i en sekund så öppnas programmeringsläget. Profilnumret mitt på skärmen blinkar för att visa att du är i programmeringsläge.

 2. Tryck på vänster och höger baksidesknapp och välj en knapptilldelning. Bläddra igenom de möjliga tilldelningarna genom att hålla in baksidesknappen.

 3. Klicka en gång på skärmknappen så avslutas programmeringsläget och din profil sparas.

Så här anpassar du en profil till:
 1. Håll ned skärmknappen i en sekund så öppnas programmeringsläget. 
 2. Klicka två gånger för att programmera nästa profil.

Återställa DUALSHOCK 4-baksidesknapptillsatsen

Så här återställer du tillsatsen till standardprofilen:

 1. Tryck in den vänstra baksidesknappen, den högra baksidesknappen och skärmknappen samtidigt. 
 2. När ikonen för återställning visas på skärmen fortsätter du att hålla ned knapparna i fem sekunder till. 
 3. När HJKL visas är återställningen klar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter