Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®3

Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®3

Få den senaste uppdateringen

Uppdatering 4.89 av systemprogramvaran för PlayStation®3

En uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation 3 släpptes den 10 maj 2022. Om du vill hämta version 4.89 av systemprogramvaran för PS3 behöver du minst 200 MB ledigt utrymme på PS3-hårddisken (systemuppdatering) eller på ett flyttbart lagringsmedium (datoruppdatering).

Du bör alltid uppdatera PS3-systemet till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet.

Högerklicka och välj ”Spara som” för att starta nedladdningen.

Version 4.89

För att logga in på PlayStation Network krävs nu ett enhetslösenord för bättre kontoskydd.

Det går inte längre att skapa konton för PlayStation Network på konsolen och vissa kontohanteringsfunktioner är inte längre tillgängliga. Du kan använda din dator eller webbläsaren på din mobil till att få tillgång till kontohanteringsfunktionerna med bättre prestanda, hastighet och säkerhet.

Version 4.88

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Så här uppdaterar du

Du kan uppdatera PS3-systemprogramvaran med hjälp av någon av metoderna nedan.

Hämta uppdateringsdata direkt till systemet från Internet. Den senaste uppdateringen hämtas automatiskt.

  • Välj Inställningar > Systemuppdatering.
  • Välj Uppdatera via Internet. Hämta uppdateringsdata från Internet. Följ instruktionerna på skärmen.

Använd en uppdateringsfil från en spelskiva till att uppdatera systemet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • PS3-system
  • En skiva som innehåller en uppdateringsfil

När du spelar en skiva som innehåller en nyare version av systemprogramvaran visas en skärm där du får instruktioner för uppdateringsprocessen. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Den här uppdateringsmetoden kan användas om PS3-systemet inte är anslutet till Internet. Hämta uppdateringsfilen till datorn och spara den sedan på en USB-lagringsenhet. Kopiera den sparade filen till systemminnet på PS3-systemet och uppdatera systemet.

För den vanliga uppdateringsprocessen följer du stegen nedan. 

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • PS3-system
  • En dator som är ansluten till Internet
  • En USB-lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne

    * Det måste finnas ungefär 320 MB ledigt utrymme.

1. Skapa mappar på USB-enheten där uppdateringsfilen ska sparas.

Använd datorn och skapa en mapp som heter "PS3". I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE” du skapade i steg 1.

Spara filen med filnamnet ”PS3UPDAT.PUP”.

Högerklicka och välj ”Spara som” för att starta hämtningen.

3. Anslut den USB-lagringsenhet du sparade uppdateringsfilen på till ditt PS3-system och välj sedan Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara på funktionsskärmen.

Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS3-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Meddelanden

  • Du kan vara tvungen att uppdatera PS3-systemprogramvaran innan du kan spela vissa spel.
  • Gör inte uppdateringar med andra data än de officiella uppdateringsdata som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment över ett nätverk eller på skivmedia, och utför inte uppdateringarna på andra sätt än de som beskrivs i produktdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om en uppdatering utförs med data från någon annan källa, på ett annat sätt eller med ett PS3-system som ändrats eller modifierats på något sätt, kan det hända att PS3-systemet slutar fungera som det ska och att officiella uppdateringsdata inte kan installeras. Om du utför någon av de här åtgärderna kan det leda till att PS3-systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.