Uppdatering av PS3-systemprogramvaran

Uppdatering av PS3-systemprogramvaran

Hämta den senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PlayStation®3-konsolen. 

Uppdatering av PS3-systemprogramvaran, version 4.90

En uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation 3 släpptes den 28 februari 2023.

Om du vill ladda ned uppdateringen behöver du minst 200 MB ledigt utrymme på PS3-hårddisken (systemuppdatering) eller på ett flyttbart lagringsmedium (datoruppdatering). 

Du bör alltid uppdatera PS3-systemet till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet.

Om du vill spela Blu-Ray-skivor måste PS3-konsolen ha en ny krypteringsnyckel för Blu-Ray-spelare. Uppdatera PS3-konsolens systemprogramvara till den senaste versionen för att förnya krypteringsnyckeln för Blu-Ray-spelare.

Version 4.90

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 4.89

För att logga in på PlayStation Network krävs nu ett enhetslösenord för bättre kontoskydd.

Det går inte längre att skapa konton för PlayStation Network på konsolen och vissa kontohanteringsfunktioner är inte längre tillgängliga. Du kan använda din dator eller webbläsaren på din mobil till att få tillgång till kontohanteringsfunktionerna med bättre prestanda, hastighet och säkerhet.

Version 4.88

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Så uppdaterar du systemprogramvaran för PS3-konsolen

Du kan uppdatera systemprogramvaran för PS3-systemet med hjälp av någon av metoderna nedan.

Hämta uppdateringsdata direkt till systemet från Internet. Den senaste uppdateringen hämtas automatiskt.

 1. Välj Inställningar > Systemuppdatering.
 2. Välj Uppdatera via Internet. Hämta uppdateringsdata från Internet. Följ instruktionerna på skärmen.

Högerklicka och välj ”Spara som” för att starta nedladdningen. 

 1. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS3” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format.
  Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE” du skapade i steg 1.
  Spara filen med filnamnet ”PS3UPDAT.PUP”.
 3. Anslut USB-enheten till PS3-konsolen och gå till Inställningar > Systemuppdatering > Uppdatera via lagringsmedia.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS3-konsolen

I vissa fall, till exempel efter att du har initierat konsolen, kan du behöva installera om systemprogramvaran. 

Högerklicka och välj ”Spara som” för att starta nedladdningen. 

 1. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS3” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format.
  Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE” du skapade i steg 1.
  Spara filen med filnamnet ”PS3UPDAT.PUP”.
 3. Slå på PS3-konsolen och anslut USB-enheten till konsolen. 
 4. Slutför ominstallationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Meddelanden

 • Du kan vara tvungen att uppdatera PS3-systemprogramvaran innan du kan spela vissa spel.
 • Gör inte uppdateringar med andra data än de officiella uppdateringsdata som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment över ett nätverk eller på skivmedia, och utför inte uppdateringarna på andra sätt än de som beskrivs i produktdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om en uppdatering utförs med data från någon annan källa, på ett annat sätt eller med ett PS3-system som ändrats eller modifierats på något sätt, kan det hända att PS3-systemet slutar fungera som det ska och att officiella uppdateringsdata inte kan installeras. Om du utför någon av de här åtgärderna kan det leda till att PS3-systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.