Så här hittar du serienumret på trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Läs om hur du hittar serienumret på den trådlösa DualSense Edge™-handkontrollen.

Så här hittar du serienumret på trådlösa DualSense Edge-handkontroller

Skanna QR-koden på baksidan av din trådlösa DualSense Edge-handkontroll för att se serienumret.

Serienumret finns även på baksidan av handkontrollen, nedanför QR-koden.

  • Serienummer består av 17 alfanumeriska tecken. 

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.