80710016

Anslutningsfel.

  1. Om du ansluter till internet via en proxyserver stänger du av den.
  2. Kontrollera nätverksanslutningen från en annan trådlös enhet. Om anslutningsproblemen gäller även andra enheter kan det vara ett problem med nätverket. Kontakta din internetleverantör för mer information.
  3. Kontrollera att all nätverksutrustning kan användas med 802.11b- eller 802.11g-protokoll.
  4. Om det trådlösa nätverket skyddas med ett WEP- eller WPA-lösenord kan du kontrollera att det har angetts rätt.
  5. Anslutningen till mediaservern kan störa PS3-systemets internetanslutning. Avaktivera den genom att öppna XMB-menyn och välja  Inställningar > Nätverksinställningar > Mediaserveranslutning > Avaktivera innan du försöker ansluta till PSN.
  6. Kontrollera att nätverksutrustningens fasta programvara och alla drivrutiner fungerar och är uppdaterade. Gå in på tillverkarens webbplats för anvisningar om hur du uppdaterar routerinställningarna.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter