Updated den 13 mars 2019

PS4: Uppgradera hårddiskenheten

I den här artikeln kan du läsa hur du uppgraderar PlayStation 4-systemets hårddiskenhet (HDD).

 
 

CUH-7000-serien (PS4 Pro-systemet)

 1. Säkerhetskopiera dina sparade data

Du kan kopiera sparade data som finns på PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du prenumererar på PlayStation Plus.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 • Välj ett spel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Om du vill säkerhetskopiera sparade data måste du ha uppdaterat systemprogramvaran och vara inloggad på PSN.

 1. Placera systemet upp och ned på en plan yta och ta bort luckan för hårddiskfacket. Börja ta bort luckan från höger sida.

Det kan sitta en etikett över luckan för hårddiskfacket. Du kan ta bort etiketten utan att det påverkar garantin.

 1. Ta bort skruven (1) och dra i monteringskonsolen för hårddisken (2) för att ta bort den.
 1. Ta bort de fyra skruvarna från monteringskonsolen.
 1. Ta bort hårddisken från monteringskonsolen och sätt i den nya hårddisken.
 2. Sätt tillbaka skruvarna, och tänk på att inte dra åt dem för hårt.
 3. Sätt tillbaka monteringskonsolen med hårddisken. Titta på bilden ovan så att du sätter den med rätt sida uppåt.
 4. Sätt tillbaka skruven.
 1. Sätt tillbaka luckan för hårddiskfacket.
 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet] > [Kopiera till lagringsminne].
 • Välj en titel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Du måste vara inloggad med samma konto du använde när du kopierade dina sparade data från början.

Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

CUH-2015-serien

 1. Säkerhetskopiera dina sparade data

Du kan kopiera sparade data som finns på PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du prenumererar på PlayStation Plus.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 • Välj ett spel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Om du vill säkerhetskopiera sparade data måste du ha uppdaterat systemprogramvaran och vara inloggad på PSN.

 1. Ta loss luckan för hårddiskfacket genom att dra den i pilens riktning.
 1. Ta bort hårddiskenheten.
 • Lossa på skruven.
 • Dra i hårddiskenheten med monteringskonsolen för att ta bort den.
 1. Skruva ur skruvarna (fyra stycken) med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Ta inte bort gummiinläggen från skruvhålen.
 1. Ta bort hårddiskenheten från monteringskonsolen.
 1. Sätt in den nya hårddiskenheten i monteringskonsolen och fäst den med skruvarna. Dra inte åt skruvarna för hårt.
 2. Fäst hårddisken i systemet med skruven. Se till att hårddisken sätts in helt och hållet i hårddiskfacket.

Om du skulle tappa bort luckan för hårddiskfacket, någon skruv, monteringskonsolen eller någon annan komponent kan du kontakta teknisk support och be om hjälp.

 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet] > [Kopiera till lagringsminne].
 • Välj en titel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Du måste vara inloggad med samma konto du använde när du kopierade dina sparade data från början.

Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

CUH-1200-serien

 1. Säkerhetskopiera dina sparade data

Du kan kopiera sparade data som finns på PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du prenumererar på PlayStation Plus.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 • Välj ett spel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Om du vill säkerhetskopiera sparade data måste du ha uppdaterat systemprogramvaran och vara inloggad på PSN.

 1. Stäng av PlayStation 4-systemet
 2. Dra ut strömkabeln, HDMI-kabeln och andra kablar på baksidan av PlayStation 4-systemet.
 3. Ställ PlayStation 4-systemet på en ren och plan yta framför dig så att systemets framsida är vänd åt vänster. (PlayStation-logotypen på PlayStation 4-systemets ovansida ska vara på höger sida).
 4. Lägg handflatorna på systemets ovanpanel och låt fingrarna vila på systemets bortre sida.
 5. Tryck med handflatorna jämnt och medelhårt i närheten av skarven, håll emot med fingrarna och skjut bort ovanpanelen från dig. Ett klickljud hörs och sedan rör sig panelen cirka 7 mm. Lyft bort panelen genom att börja lyfta från vänster.
 1. När panelen är borttagen ser du en skruv med PlayStation-symbolerna på. Lossa på skruven genom att vrida moturs, så att du kan ta loss hårddiskenheten.
 2. Ta bort hårddiskenheten genom att dra den mot systemets framsida.
 1. Använd en stjärnskruvmejsel och ta bort de fyra skruvarna som håller fast hårddiskenheten i hållaren.
 1. Sätt in den nya hårddiskenheten i hållaren och sätt tillbaka de fyra skruvarna.
 2. Sätt in hållaren i PlayStation 4-facket och sätt tillbaka skruven.
 3. Sätt tillbaka ovanpanelen. Placera den cirka 7 mm från skarven, över PlayStation 4-systemets exponerade del. Skjut panelen mot skarven tills den hamnar på plats med ett klickljud.
 1. Återanslut HDMI-kabeln, strömkabeln och alla andra kablar som du drog ut i det första steget.
 2. Slå på PlayStation 4-systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet] > [Kopiera till lagringsminne].
 • Välj en titel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Du måste vara inloggad med samma konto du använde när du kopierade dina sparade data från början.

Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.

CUH-1000 & CUH-1110-serien

 1. Säkerhetskopiera dina sparade data

Du kan kopiera sparade data som finns på PlayStation 4-systemet till en USB-lagringsenhet. Du kan också kopiera sparade spel till molnet om du prenumererar på PlayStation Plus.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 • Välj ett spel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Om du vill säkerhetskopiera sparade data måste du ha uppdaterat systemprogramvaran och vara inloggad på PSN.

 1. Se till att PlayStation 4 är helt avstängd. När strömindikatorn är släckt är systemet helt avstängt. Om strömindikatorn lyser orange är systemet i viloläge. Avsluta viloläget.
 2. Dra ur strömsladden och koppla sedan bort resten av kablarna från systemet.
 3. Av säkerhetsskäl ska du först dra ur strömsladdens kontakt ur eluttaget och sedan koppla bort resten av kablarna.
 4. Ta loss luckan för HDD-bay genom att dra den i pilens riktning.
 1. Ta bort hårddisken.
 • Lossa på skruven.
 • Ta bort hårddisken genom att dra den mot systemets framsida.
 1. Skruva ur skruvarna (fyra stycken) med hjälp av en stjärnskruvmejsel.

Ta inte bort gummiinläggen från skruvhålen.

 1. Placera den nya hårddisken på monteringskonsolen för PlayStation 4-systemets hårddiskenhet och skruva i skruvarna (fyra stycken).

  Dra inte åt skruvarna för hårt.

 2. Fäst hårddisken i systemet med skruven.

Se till att hårddisken sätts in helt och hållet i HDD-bay.

Om du skulle tappa bort luckan för HDD-bay, någon skruv, monteringskonsolen eller någon annan komponent kan du kontakta teknisk support och be om hjälp.

 1. Installera systemprogramvaran

När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om. Använd en dator och spara en uppdateringsfil för systemprogramvaran på en USB-lagringsenhet för ominstallation. (1 GB ledigt utrymme)

 1. Kopiera tillbaka säkerhetskopierade sparade data till PlayStation 4-systemet

Du kan kopiera sparade data från en USB-lagringsenhet till PlayStation 4-systemet på nedanstående sätt.

 • Anslut en USB-lagringsenhet till systemet.
 • Välj (Inställningar) på funktionsskärmen.
 • Välj [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet] > [Kopiera till lagringsminne].
 • Välj en titel.
 • Tryck på -knappen så att du markerar kryssrutan för de sparade data du vill kopiera, och välj sedan [Kopiera].

Du måste vara inloggad med samma konto du använde när du kopierade dina sparade data från början.

Om du har säkerhetskopierat spelen till molnet med PlayStation Plus kan du återställa dem nu.