Updated den 3 april 2017

PS Vita/PS TV: Skicka, ta emot och radera meddelanden

Den här artikeln beskriver hur du hanterar meddelanden på PS Vita.

 
 

Kolla efter nya meddelanden

När du loggar in på PlayStation Network letar systemet automatiskt efter nya meddelanden och meddelar dig om du har fått några.

Gå till [Meddelanden] > [Uppdatera]

Skicka ett meddelande

Gå till [Meddelanden] > [Skapa ett meddelande] och välj online-ID:t för den person du vill skicka meddelandet till.

Radera ett meddelande

  1. Gå till [Meddelanden] > [Alternativ] > [Radera].
  2. Markera alla meddelanden som du vill radera och välj [Radera].