Ustawienia ułatwień dostępu na konsoli PS5

Jak korzystać z ułatwień dostępu na konsoli PS5

Dowiedz się, jak dostosować ustawienia kontrolera, skonfigurować powiększenie ekranu i włączyć napisy, korzystając z ustawień dostępności na konsoli PlayStation®5.

Ustawienia dostępności konsoli PS5™

Aby skonfigurować ustawienia ułatwień dostępu, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

Jak dostosować ustawienia kontrolera na konsolach PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu
 2. Wybierz Kontrolery, a następnie jedno z tych ustawień kontrolera:
 1. Uaktywnij opcję Włącz niestandardowe przypisanie przycisków, aby skonfigurować przypisanie przycisków i drążków analogowych.
 2. Wybierz przycisk kontrolera, aby zmienić jego przypisanie. Po zakończeniu wybierz Zastosuj.
  Możesz wybrać Resetuj , jeśli chcesz powrócić do układu domyślnego.
 3. Wybierz Przełącz lewy i prawy drążek, aby przełączyć funkcje lewego i prawego drążka.

Ustaw intensywność wibracji kontrolera.

Możesz ustawić intensywność efektów „Trigger”. Efekt „trigger” umożliwia odczuwanie różnych poziomów naprężenia i oporu przycisków L2 i R2 w odpowiedzi na rozgrywkę. Odczuj ten efekt w grach, które go obsługują.

Ustaw opóźnienie naciśnięcia i przytrzymania dla przycisku PS lub przycisku „tworzenia”.

Opóźnienie określa czas między naciśnięciem przycisku a zarejestrowaniem przytrzymania przez kontroler.

Jak powiększyć obszar wyświetlania na konsolach PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ekran i dźwięk > Powiększenie.
 2. Uaktywnij opcję Włącz powiększenie.

Jeśli włączysz opcję Dopasuj obszar wyświetlania do ruchu, obszar będzie się poruszać wraz z Tobą po powiększeniu.

 1. Na ekranie, który chcesz powiększyć, naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat.
  Powiększenie zmienia się po każdym naciśnięciu. Prawy drążek służy do przesuwania obszaru wyświetlania.
 2. Jeśli powiększenie ci odpowiada, naciśnij przycisk X.
  Powiększenie i wyświetlanie zostaną ustawione, będzie można kontynuować zabawę przy powiększonym obrazie. Jeśli ustawienie Dopasuj obszar wyświetlania do ruchu jest aktywne, obszar wyświetlania będzie automatycznie poruszał się wraz z ruchem podczas przybliżania.

Funkcja powiększania jest niedostępna w przypadku niektórych funkcji lub aplikacji:

 • podczas sesji Gry zdalnej
 • podczas transmisji
 • podczas udostępniania ekranu za pomocą funkcji Udostępnianie ekranu lub Share Play
 • podczas korzystania z PlayStation VR

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak granie lub oglądanie multimediów z płyt, obszar wyświetlania nie będzie się poruszał, nawet jeśli opcja Dopasuj obszar wyświetlania do ruchu jest włączona.

 1. Gdy obraz jest powiększony, naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadra, aby powiększyć.
  Powrócisz do ekranu powiększenia i regulacji obszaru wyświetlania.
 2. Naciśnij przycisk kółko, aby zakończyć powiększanie.

Jak dostosować ustawienia wyświetlania i tekstu na konsoli PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Wyświetlanie i dźwięk.
 2. Dostępne są następujące ustawienia wyświetlania i tekstu:

Odwrócenie kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy to ustawienie jest włączone, funkcja HDR (wysoki zakres dynamiczny) jest wyłączona.

Aktywuj opcję Włącz filtr kolorów i wybierz Filtr kolorów , aby udostępnić alternatywne opcje kolorów. 

Przeciągnij suwak, aby dostosować intensywność koloru.

Zmień rozmiar tekstu.

Włącz, aby wyświetlać tekst pogrubioną czcionką.

Włącz, aby zmienić kolor tekstu i tła w celu poprawy kontrastu i czytelności.

Wyświetl pole wyboru przy włączonych ustawieniach, aby móc łatwo sprawdzić, czy są włączone.

Ustaw szybkość przewijania tekstu w poziomie.

Włącz, aby zmniejszyć efekty ruchu i ruch ekranu.

Jak włączyć czytnik ekranu na konsolach PS5 

Czytnik ekranu odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie. Podaje on również głosowe wskazówki dotyczące obsługi konsoli.

Należy pamiętać, że czytnik ekranu jest dostępny tylko w niektórych językach. Język używany przez czytnik ekranowy jest powiązany z językiem konsoli.

 1. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Ułatwienia dostępu
 2. Włącz Czytnik ekranu.

Podczas odczytywania tekstu można wykonać następujące czynności.

 • Wstrzymanie/odtwarzanie
  Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk trójkąt.
 • Rozpoczęcie odczytu od początku
  Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk R1.

Włącz czytnik ekranu
Włącza lub wyłącza czytnik ekranu.

Szybkość mowy
Ustawia szybkość mowy.

Typ głosu
Umożliwia wybór głosu.

Głośność mowy
Przeciągnięcie suwaka umożliwia dostosowanie głośności tekstu mówionego.

Czytnik ekranu jest obecnie dostępny:

w języku arabskim

w języku japońskim

w języku holenderskim

w języku koreańskim

w języku polskim

w języku polskim

w języku francuskim

w języku portugalskim

w języku niemieckim

w języku rosyjskim

w języku włoskim

w języku hiszpańskim

Jak włączyć napisy w multimediach na konsoli PS5

Napisy zawierają to, co jest mówione na ekranie, i przedstawiają tekst wskazówek dźwiękowych podczas oglądania określonych treści. 

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu >Napisy
 2. Włącz Wyświetl napisy.

Domyślnie sposób wyświetlania napisów zależy od oglądanego materiału.

Aby dostosować wygląd napisów na ekranie, wybierz Ustawienia napisów, wyłącz opcję Wyświetlaj napisy zgodnie z treścią, a następnie skonfiguruj:

 • Rozmiar, kolor, krawędzie i przezroczystość czcionki.

 • Kolor i nieprzezroczystość tła, kolor i nieprzezroczystość okna.

Jak włączyć transkrypcję rozmów na konsolach PS5

Funkcja zapisu rozmów (mowa na tekst i tekst na mowę) konwertuje głos innych graczy podczas rozmów głosowych na imprezach i w obsługiwanych grach oraz odczytuje głosowo wpisywany przez Ciebie tekst innym graczom. Funkcja transkrypcji czatu w czacie gry jest dostępna tylko w grach, które ją obsługują.

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Transkrypcja czatu.
 2. Włącz transkrypcję czatu

Włącz lub wyłącz zapis czatu.

Wybierz jeden z dostępnych języków. Wprowadzony tekst jest odczytywany na głos, a wypowiadany tekst jest transkrybowany w tym języku dla innych graczy, jeśli oni również korzystają z transkrypcji czatu. Domyślnie jako język mówiony używany jest język ustawiony w konsoli. Jeśli język konsoli nie jest obsługiwany, domyślnym językiem mówionym jest język angielski.

Transkrypcja czatu jest dostępna:

w języku polskim w języku włoskim
w języku francuskim w języku japońskim
w języku niemieckim w języku hiszpańskim

Wybierz typ głosu, który będzie Cię reprezentował. Inni gracze na czacie głosowym usłyszą ten głos, gdy wprowadzony tekst zostanie im odczytany.

Aby móc korzystać z transkrypcji czatu, musisz uczestniczyć w czacie głosowym.

Po skonfigurowaniu transkrypcji czatu głosy innych graczy są konwertowane na tekst i wyświetlane po prawej stronie karty czatu głosowego.

Jeśli chcesz, pozwól, aby klawiatura mówiła za Ciebie. Wybierz opcję Powiedz coś i wprowadź tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Wprowadzony tekst jest odczytywany na głos innym graczom wybranym Typem głosu.

Użyj opcji Wielozadaniowość, aby sprawdzić, co mówią inni gracze na czacie głosowym.

 1. Naciśnij przycisk opcji lub wybierz opcję Wielozadaniowość na karcie czatu głosowego, a następnie wybierz Obraz w obrazie lub Przypnij do boku.
 2. Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk PS, aby użyć funkcji transkrypcji czatu do wprowadzania tekstu w układzie czatu głosowego Obraz w obrazie lub Przypnij do boku.

Jak włączyć dźwięk monofoniczny w słuchawkach

Dźwięk monofoniczny w słuchawkach umożliwia odtwarzanie tego samego dźwięku w lewej i prawej słuchawce.

 1. Otwórz Ustawienia > Dźwięk > Wyjście audio.

 2. Wybierz Słuchawki > Dźwięk monofoniczny w słuchawkach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej