Ustawienia ułatwień dostępu na konsoli PS5

Jak korzystać z ustawień ułatwień dostępu na konsoli PS5

Dowiedz się, jak dostosować ustawienia kontrolera, skonfigurować powiększenie ekranu i włączyć napisy, korzystając z ustawień ułatwień dostępu na konsoli PlayStation®5.

Jak zmienić ustawienia ułatwień dostępu konsoli PS5

 1. Przejdź do ekranu głównego i  wybierz Ustawienia Ułatwienia dostępu.
 2. Wybierz ustawienie ułatwień dostępu, aby je włączyć lub dostosować.

Jeśli dodasz Ułatwienia dostępu do centrum sterowania, możesz w nim zmieniać ich ustawienia.

Jak wyświetlić funkcje ułatwień dostępu w grze na konsolach PS5

 1. Przejdź do ekranu głównego gier i wybierz PlayStation Store
 2. Wybierz grę, aby otworzyć centrum gier.
 3. Naciśnij przycisk trójkąt lub wybierz panel boczny, aby wyświetlić funkcje ułatwień dostępu tej gry.

Jak korzystać z efektów haptycznych na konsoli PS5

Dzięki efektom haptycznym kontroler wibruje na różne sposoby po wykonaniu konkretnych czynności podczas nawigowania po konsoli. 

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu >Kontrolery
 2. Włącz funkcję Haptyczne informacje zwrotne podczas nawigacji po konsoli.
 • Przesuwanie suwaka/ostrości
 • Zaznaczanie pola wyboru / włączanie lub wyłączanie ustawienia
 • Otrzymywanie powiadomień
 • Wybór podświetlonego elementu / anulowanie polecenia
 • Korzystanie z klawiatury ekranowej
 • To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu poziomu intensywności wibracji. 
 • Ustawienie efektów haptycznych konsoli PS5 jest dostępne tylko podczas nawigacji po konsoli.
 • Efekty haptyczne są dostępne wyłącznie w przypadku kontrolerów bezprzewodowych DualSense i DualSense Edge oraz kontrolera PlayStation VR2 Sense.

Jak dostosować przypisania przycisków kontrolera bezprzewodowego DualSense

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu
 2. Wybierz Kontrolery >Niestandardowe przypisanie przycisków kontrolera bezprzewodowego DualSense.
 3. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić, a następnie funkcję, którą chcesz do niego przypisać.
 4. Wybierz Zastosuj.

Jak włączyć powiększenie na konsoli PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Wyświetlanie i dźwięk > Powiększenie.
 2. Włącz opcję Włącz powiększenie.

Jeśli włączysz opcję Dostosuj obszar wyświetlania do ruchu, obszar będzie się poruszać wraz z Tobą po powiększeniu.

 1. Na ekranie, który chcesz powiększyć, naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat.
  Możesz zacząć dostosowywać powiększenie.
 2. Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat, aż powiększenie będzie Ci odpowiadać.
  Powiększenie zmienia się wraz z każdym naciśnięciem. Jeśli opcja Dostosuj obszar wyświetlania do ruchu jest wyłączona , użyj prawego drążka, aby ustawić obszar wyświetlania.
 3. Naciśnij przycisk krzyżyk.
  Powiększenie i obszar wyświetlania zostaną ustawione, będzie można kontynuować zabawę przy powiększonym obrazie.

Funkcja powiększania jest niedostępna w przypadku niektórych funkcji lub aplikacji:

 • podczas sesji Remote Play
 • podczas transmisji
 • podczas udostępniania ekranu za pomocą funkcji Udostępnianie ekranu lub Share Play 
 • podczas korzystania z PlayStation VR

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak granie lub oglądanie multimediów z płyt, obszar wyświetlania nie będzie się poruszał, nawet jeśli opcja Dostosuj obszar wyświetlania do ruchu jest włączona.

 1. Gdy obraz jest powiększony, naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat.
  Wrócisz do ekranu ustawiania powiększenia i obszaru wyświetlania.

 2. Naciśnij przycisk kółko, aby zakończyć powiększanie.

Zawartość kart wyświetlających strony internetowe można powiększyć. Naciśnij przycisk opcji i WybierzPowiększenie lub Powiększ.

Powiększenie
Powiększa tekst lub obrazy bez zmiany rozmiaru okna. Układ strony może ulec zmianie.
Naciśnij przyciski L3 i R3, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Powiększ
Powiększa zawartość ekranu bez zmiany układu strony. Aby wyświetlić całą stronę, może być konieczne przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Jak dostosować ustawienia wyświetlania i tekstu na konsoli PS5

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Wyświetlanie i dźwięk.
 2. Dostępne są następujące ustawienia wyświetlania i tekstu:

Odwrócenie kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy to ustawienie jest włączone, funkcja HDR (wysoki zakres dynamiczny) jest wyłączona.

Włącz opcję Włącz filtr kolorów i wybierz Filtr kolorów , aby udostępnić alternatywne opcje kolorów. 

Przeciągnij suwak, aby dostosować intensywność koloru.

Zmień rozmiar tekstu.

Włącz, aby wyświetlać tekst pogrubioną czcionką.

Włącz, aby zmienić kolor tekstu i tła w celu poprawy kontrastu i czytelności.

Wyświetl pole wyboru przy włączonych ustawieniach, aby móc łatwo sprawdzić, czy są włączone.

Ustaw szybkość przewijania tekstu w poziomie.

Włącz, aby zmniejszyć efekty ruchu i ruch ekranu.

Jak włączyć czytnik ekranu na konsoli PS5 

Czytnik ekranu odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie. Podaje on również głosowe wskazówki dotyczące obsługi konsoli.

Należy pamiętać, że czytnik ekranu jest dostępny tylko w niektórych językach. Język używany przez czytnik ekranowy jest powiązany z językiem konsoli.

 1. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Czytnik ekranu.  
 2. Włącz Czytnik ekranu.

Podczas odczytywania tekstu można wykonać następujące czynności.

 • Wstrzymanie/odtwarzanie
  Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk trójkąt.
 • Rozpoczęcie odczytu od początku
  Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk R1.

Szybkość mowy
Ustawia szybkość mowy.

Typ głosu
Umożliwia wybór głosu.

Głośność głosu
Przeciągnięcie suwaka umożliwia dostosowanie głośności tekstu mówionego.

Czytnik ekranu jest obecnie dostępny:

w języku arabskim

w języku japońskim

w języku holenderskim

w języku koreańskim

w języku polskim

w języku polskim

w języku francuskim

w języku portugalskim

w języku niemieckim

w języku rosyjskim

w języku włoskim

w języku hiszpańskim

Jak włączyć napisy w multimediach na konsoli PS5

Napisy zawierają to, co jest mówione na ekranie, i przedstawiają tekst wskazówek dźwiękowych podczas oglądania określonych treści.

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu >Napisy
 2. Włącz Wyświetl napisy.

Domyślnie sposób wyświetlania napisów zależy od oglądanego materiału.

Aby dostosować wygląd napisów na ekranie, wybierz Ustawienia napisów, włącz opcję Styl napisów, a następnie skonfiguruj:

 • Rozmiar, kolor, krawędzie i przezroczystość czcionki.

 • Kolor i nieprzezroczystość tła, kolor i nieprzezroczystość okna.

Jak włączyć transkrypcję czatu na konsolach PS5

Funkcja transkrypcji czatu (mowa na tekst i tekst na mowę) konwertuje głos innych graczy w czatach głosowych podczas imprez i w obsługiwanych grach oraz odczytuje głosowo wpisywany przez Ciebie tekst innym graczom. Funkcja transkrypcji czatu w czacie gry jest dostępna tylko w grach, które ją obsługują.

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Transkrypcja czatu.
 2. Włącz transkrypcję czatu:

Włącz lub wyłącz transkrypcję czatu.

Wybierz jeden z dostępnych języków. Wprowadzony tekst jest odczytywany na głos, a wypowiadany tekst jest transkrybowany w tym języku dla innych graczy, jeśli oni również korzystają z transkrypcji czatu. Domyślnie jako język mówiony używany jest język ustawiony w konsoli. Jeśli język konsoli nie jest obsługiwany, domyślnym językiem mówionym jest język angielski.

Transkrypcja czatu jest dostępna:

w języku polskim w języku włoskim
w języku francuskim w języku japońskim
w języku niemieckim w języku hiszpańskim

Wybierz typ głosu, który będzie Cię reprezentował. Inni gracze na czacie głosowym usłyszą ten głos, gdy wprowadzony tekst zostanie im odczytany.

Aby korzystać z funkcji zapisu czatu, należy być uczestnikiem czatu głosowego.

Po skonfigurowaniu transkrypcji czatu głosy innych graczy są konwertowane na tekst i wyświetlane po prawej stronie karty czatu głosowego.

Do rozmowy możesz wykorzystać klawiaturę. Wybierz polecenie Powiedz coś , a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst zostanie odczytany na głos innym graczom przy użyciu Typu głosu wybranego podczas konfiguracji.

Użyj opcji Wielozadaniowość, aby sprawdzić, co mówią inni gracze na czacie głosowym.

 1. Naciśnij przycisk opcji lub wybierz opcję Wielozadaniowość na karcie czatu głosowego, a następnie wybierz Obraz w obrazie lub Przypięcie do boku.
 2. Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk PS, aby użyć funkcji transkrypcji czatu do wprowadzania tekstu w układzie czatu głosowego Obraz w obrazie lub Przypięcie do boku.

Jak włączyć dźwięk mono w słuchawkach

Dźwięk monofoniczny w słuchawkach umożliwia odtwarzanie tego samego dźwięku w lewej i prawej słuchawce.

 1. Otwórz Ustawienia > Dźwięk > Wyjście audio.

 2. Wybierz Słuchawki > Dźwięk mono w słuchawkach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej