Jak skonfigurować kontrolery PS VR2

Jak skonfigurować kontrolery PS VR2

Dowiedz się, jak sparować i naładować kontrolery PlayStation VR2 Sense™ na konsoli PlayStation®5.

Jak sparować kontrolery PlayStation VR2 Sense

Jeśli korzystasz z kontrolerów PS VR2 Sense po raz pierwszy, musisz sparować je z konsolą PS5™. Sparuj lewy i prawy kontroler. Pamiętaj, że jeżeli bateria kontrolera jest słabo naładowana, po sparowaniu lewego i prawego kontrolera konieczne będzie naładowanie obu kontrolerów.

 1. Włącz konsolę PS5.
 2. Podłącz jeden z kontrolerów PS VR2 Sense do konsoli PS5 za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB. 
 3. Wciśnij przycisk PS na kontrolerze.
  Kontroler zostanie przypisany do użytkownika, który jest aktualnie wpisany na konsoli PS5.
  Powtórz kroki 2 i 3, żeby sparować drugi kontroler.
 • Korzystając z kontrolera PS VR2 Sense, odłącz od niego przewód USB.

 • W danej chwili kontroler PS VR2 Sense może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera PS VR2 Sense na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.

Jak zmienić przypisanie przycisków kontrolerów PlayStation VR2 Sense

 1. Otwórz Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Wybierz Kontrolery > Niestandardowe przypisanie przycisków kontrolerów PS VR2 Sense.
 3. Wybierz opcję Włącz niestandardowe przypisanie przycisków, a następnie Dostosowanie przypisania przycisków.
 4. Wybierz przycisk, którego przypisanie chcesz zmienić, i wybierz dla niego nową funkcję. 
 5. Wybierz Zastosuj.
 • Te ustawienia może zmienić tylko ten użytkownik, do którego jest przypisane PS VR2.
 • Gdy włączysz opcję Zamień miejscami lewy i prawy drążek, funkcje lewego i prawego drążka zostaną zamienione.
 • Aby móc szybko zmieniać te ustawienia, dodaj Ułatwienia dostępu do centrum sterowania.

Jak naładować kontroler PlayStation VR2 Sense

W czasie, gdy konsola PS5 jest włączona, za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu podłącz do niej kontroler PS VR2 Sense, aby rozpocząć jego ładowanie. W trakcie ładowania wskaźnik stanu kontrolera miga na biało. Po zakończeniu ładowania wskaźnik i kontroler wyłączą się.

 • Ładuj lewy i prawy kontroler oddzielnie.
 • Poziom naładowania baterii kontrolera można sprawdzić, wybierając Akcesoria w centrum sterowania.
 • Nie można używać kontrolera PS VR2 Sense w trakcie ładowania.
 • Do naładowania kontrolerów możesz użyć stacji ładowania kontrolerów PlayStation VR2 Sense™ (seria CAU-ZSS, sprzedawana oddzielnie).

Skonfiguruj ustawienia oszczędzania energii, aby ładować kontroler, gdy konsola PS5 jest w trybie spoczynku:

 1. Otwórz Ustawienia System Oszczędzanie energii.
 2. Wybierz Funkcje dostępne w trybie spoczynku i ustaw opcję Zasilaj porty USB na Zawsze lub 3 godziny.

Jak zaktualizować oprogramowanie kontrolera PS VR2 Sense 

Aktualizacje oprogramowania kontrolera PS VR2 Sense Edge są dodawane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5. Sparuj kontroler i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać aktualizacji. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej