Konfigurowanie stacji ładowania kontrolerów PS VR2 Sense

Jak skonfigurować stację ładowania kontrolerów PS VR2 Sense

Dowiedz się, jak naładować kontrolery PlayStation VR2 Sense™ za pomocą stacji ładowania kontrolerów PS VR2 Sense.

Jak korzystać ze stacji ładowania kontrolerów PS VR2 Sense

 1. Podłącz znajdujący się w zestawie kabel zasilania sieciowego (A) do znajdującego się w zestawie zasilacza prądu zmiennego (B). 
 2. Podłącz zasilacz prądu zmiennego (B) do złącza DC IN (C) na stacji ładowania. Połącz wszystkie elementy przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego do gniazdka (D).
 1. Podłącz adaptery ładujące do kontrolerów PlayStation VR2 Sense™.
  Lewy i prawy adapter ładujący są wymienne.

 1. Podłącz każdy kontroler do stacji ładowania.
  Po podłączeniu adapterów ładujących włóż każdy kontroler do złącza stacji ładowania.
 • Wskaźnik stanu kontrolera będzie powoli migać na biało, a po naładowaniu kontrolera wyłączy się.

 • Nie należy korzystać z kontrolerów podczas ładowania.

 • Stacja ładowania może ładować prawy i lewy kontroler jednocześnie.

Jak usunąć kontrolery PS VR2 Sense ze stacji ładowania

 • Podnieś kontroler ze stacji ładowania, aby go wyjąć.
 • Możesz używać kontrolera z podłączonym adapterem ładującym.

Czas ładowania kontrolerów PS VR2 Sense

 • Pełne naładowanie rozładowanej baterii kontrolera zajmuje około 1,5 godziny.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej