Pobierz najnowszą aktualizację

Oprogramowanie systemowe PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Funkcje dostępne w ramach aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania systemu 6.20

29 listopada 2018 r opublikowano aktualizację oprogramowania systemowego dla systemu PlayStation 4. Można jej użyć do zaktualizowania oprogramowania systemu do wersji 6.20.

Zawsze należy aktualizować system PS4 do najnowszej wersji oprogramowania systemu. Aktualizując je, uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcji, poprawionej prostoty obsługi i wyższego poziomu zabezpieczeń.

*Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aktualizacja za pomocą komputera” poniżej.
 
 

Główne funkcje w wersji 6.20 oprogramowania systemu

 

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia ogólną wydajność systemu.

Główne funkcje w wersji 5.50 oprogramowania systemu

 

 • Jako menedżer rodziny, rodzic lub opiekun, możesz monitorować czas, przez jaki gra Twoje dziecko (ilość czasu, jaką spędziło zalogowane na PS4™), oraz ustawiać odpowiednie ograniczenia. Aby zarządzać ustawieniami czasu gry każdego dziecka, wybierz (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną].

ー Możesz sprawdzić, ile czasu łącznie spędziło Twoje dziecko na graniu danego dnia.

ー Możesz ograniczyć ilość czasu dziennie, przez jaką gra Twoje dziecko, oraz ustawić godziny gry, aby zapobiec zabawie późno w nocy lub w innych niepożądanych godzinach. Ograniczenia można ustawić na każdy dzień tygodnia.

ー Gdy wyznaczony czas gry dobiegnie końca, na ekranie zacznie pojawiać się powiadomienie informujące o tym Twoje dziecko. Można tak skonfigurować PS4™, że wyloguje Twoje dziecko, gdy zakończy się czas gry.

ー Możesz też wydłużać lub skracać czas gry dziecka w dniu, kiedy dziecko gra.

ー Możesz przeglądać czas gry dziecka i zarządzać nim, korzystając z komputera lub smartfonu z zainstalowaną aplikacją (PlayStation App). Możesz też zrobić to za pośrednictwem tej witryny.

https://www.playstation.com/acct/family

 • Do (Biblioteki) dodano następujące funkcje.

ー pojawi się w niej [PlayStation Plus], jeśli byłeś kiedykolwiek subskrybentem PlayStation®Plus. Znajdziesz tu listę wszystkich pobranych bezpłatnych gier PS Plus.

ー W sekcji [Zakupione] możesz ukrywać gry i aplikacje, z których już nie korzystasz. Zaznacz grę lub aplikację, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Nie pokazuj elementu zawartości na liście [Zakupione]].

Pozostałe nowe i zmienione funkcje w wersji 5.50

 • W menu (Ustawienia) > [Dźwięk i ekran] > [Ustawienia wyjścia wideo] dodano [Tryb supersamplingu]. Włącz ten tryb, jeżeli chcesz poprawić jakość obrazu w niektórych grach, a Twój system PlayStation®4 Pro jest podłączony do telewizora o rozdzielczości 2K kub niższej. To ustawienie jest dostępne wyłącznie w systemie PlayStation®4 Pro.
 • Można teraz zmieniać logotypy i tła na swoje ulubione obrazy. Na ekranie wyboru obrazu wybierz plik z obrazem z urządzenia pamięci masowej USB. Możesz dostosować:

ー Logo zespołu

ー Zdjęcie w tle na ekranie zespołu

ー Obraz tła na ekranie głównym

ー Tło dla grupy wiadomości

 • W menu podręcznym opcja (Znajomi online) zmieniła nazwę na (Znajomi). Pozwala ona sprawdzać, kto ze znajomych jest online, oraz przeglądać listy niestandardowe.
 • Poprawiono funkcje odtwarzania muzyki w menu podręcznym.
 • Na ekranie profilu zespołu można teraz tworzyć wydarzenia. Na ekranie wybierz [Wydarzenia] > [Utwórz wydarzenie dla tego zespołu].
 • Gry, w które można grać na PlayStation®VR, znajdziesz łatwo na ekranie głównym lub w (Bibliotece). Obok obsługiwanych gier pojawi się (PS VR).
 • Można teraz usuwać powiadomienia. Wybierz (Powiadomienia), żeby wyświetlić listę powiadomień, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Usuń].
 • Możesz wybrać oddzielnie, kto może wyświetlić listę graczy, których obserwujesz i listę osób, które obserwują Ciebie. Otwórz menu (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Ustawienia prywatności] > [Znajomi | Połączenia].

Uwagi

 • Nie należy pobierać i instalować aktualizacji, korzystając z innych danych niż oficjalny plik aktualizacji udostępniony online przez firmę Sony Interactive Entertainment. Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z użyciem innych metod niż te, które zostały opisane w dokumentacji systemu lub na tej stronie internetowej. Jeśli aktualizacja zostanie dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 • Nie należy instalować oprogramowania systemowego krótko przed ani krótko po przerwie w zasilaniu.
 • Nie należy wyłączać systemu podczas instalacji. Przerwa w instalacji może spowodować uszkodzenie systemu.
 • W przypadku niektórych aplikacji lub treści należy zaktualizować oprogramowanie systemowe, aby móc uzyskać do nich dostęp.
Oprogramowanie systemowe
 
Korzystając lub pobierając oprogramowanie systemu, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich bieżących warunków niniejszej Umowy. Aby uzyskać dostęp do aktualnej kopii niniejszej Umowy, którą można wydrukować, odwiedź stronę http://www.scei.co.jp/ps4-eula/.
 
Firma Sony Interactive Entertainment może według własnego uznania zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie, w tym wszelkie warunki zawarte w dokumentacji lub instrukcji obsługi systemu PS4, albo na stronie http://www.scei.co.jp/ps4-license/index.html.
 
Zachęcamy do zaglądania od czasu do czasu na tę stronę, aby sprawdzić ewentualne zmiany w Umowie.
 
 

Twoje opcje

Jak zaktualizować

Możesz zaktualizować oprogramowanie systemu PS4 wykorzystując dowolną z metod opisanych poniżej.

 • Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

  Użyj funkcji aktualizacji sieciowej, aby zaktualizować system PS4.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe)

  Przed uruchomieniem funkcji aktualizacji sieciowej należy skonfigurować ustawienia sieciowe systemu PS4. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika systemu PS4.

  Na ekranie funkcji wybierz kolejno opcje (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu]. System automatycznie sprawdzi za pośrednictwem Internetu, czy w systemie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Po zakończeniu pobierania w lewym górnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie. Na ekranie funkcji wybierz (Powiadomienia) > [Pobrane], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać instalację.

 • Aktualizacja przy użyciu płyty

  Użyj pliku aktualizacji, który znajdziesz na płycie z grą, aby zaktualizować oprogramowanie systemu.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Płytę z plikiem aktualizacji

  Po uruchomieniu płyty z najnowszą wersją oprogramowania systemowego, na ekranie pojawi się ekran, który poprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

 • Aktualizacja przy użyciu komputera

  Tę metodę aktualizacji można wykorzystać, jeśli Twój system PS4 nie jest podłączony do Internetu. Pobierz plik aktualizacji na komputer i zapisz go na urządzeniu magazynującym USB. Skopiuj zapisany plik do pamięci systemu PS4, aby go zaktualizować.

  Aby przeprowadzić standardową procedurę aktualizacji, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej czynnościami. Tutaj znajdziesz procedurę dotyczącą inicjowania systemu PS4 i wykonywania nowej instalacji oprogramowania systemowego, np. w przypadku wymiany dysku twardego.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie magazynujące USB, np. dysk flash USB

      Wymagane jest ok. 460MB wolnego miejsca.

  1. W urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

   Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

   Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie.

  3. Teraz przenieś cały folder „PS4” do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB.

   Podłącz do systemu PS4 urządzenie pamięci masowej USB, a następnie na ekranie funkcji wybierz kolejno (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

   Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.
 • Przeprowadź nową instalację oprogramowania systemowego

  Niniejsza procedura dotyczy inicjowania systemu PS4 i wykonywania nowej instalacji oprogramowania systemowego, np. w przypadku wymiany dysku twardego.

  Należy ostrożnie korzystać z pliku aktualizacji w celu ponownej instalacji. Wszyscy użytkownicy i wszystkie dane zostaną usunięte.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie magazynujące USB, np. dysk flash USB

      Wymagane jest ok. 1.1 GB wolnego miejsca.

  1. W urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

   Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

   Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie.

  3. Całkowicie wyłącz system PS4.

   Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik zasilania. Jeśli wskaźnik zasilania świeci się na pomarańczowo, przytrzymaj przycisk zasilania systemu PS4 przez co najmniej 7 sekund (aż usłyszysz drugi sygnał).

  4. Podłącz do systemu PS4 urządzenie magazynujące USB, na którym zapisano plik aktualizacji i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 7 sekund. System PS4 uruchomi się w trybie awaryjnym.

  5. Wybierz polecenie [Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu)].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

   Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.