Pobierz najnowszą aktualizację

Oprogramowanie systemu PS3

 
 
 
 

Funkcje dostępne w ramach aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania systemu 4.86

Aktualizacja oprogramowania systemu dla PlayStation 3 jest dostępna od 31/03/20 r. Pobranie oprogramowania systemu PS3 w wersji 4.86 wymaga minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym systemu PS3 (aktualizacja za pomocą systemu) lub na wymiennym nośniku pamięci (aktualizacja za pomocą komputera).

Główne funkcje zmienione w wersji 4.86 oprogramowania systemu

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia wydajność działania systemu.

Uwaga:

 • W przypadku niektórych tytułów przed uruchomieniem gry będzie konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemu PS3.
 • Nie należy dokonywać aktualizacji, używając danych innych niż oficjalne dane aktualizacji udostępnione w sieci lub na płytach przez firmę Sony Interactive Entertainment, jak również dokonywać aktualizacji metodami innymi niż te opisane w dokumentacji produktu lub na tej stronie. Jeśli aktualizacja została dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie PS3, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu PS3 i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 
 

Twoje opcje

Jak zaktualizować

Możesz zaktualizować oprogramowanie systemu PS3 wykorzystując dowolną z metod opisanych poniżej.

 • Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

  Pobierz dane aktualizacyjne do systemu bezpośrednio z Internetu. Najnowsza aktualizacja jest pobierana automatycznie.

  • Wybierz [Ustawienia] > [Aktualizacja systemu].
  • Wybierz polecenie [Aktualizacja przez Internet] Pobierz najnowsze dane aktualizacyjne z Internetu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać operację.
 • Aktualizacja przy użyciu płyty

  Użyj pliku aktualizacji, który znajdziesz na płycie z grą, aby zaktualizować oprogramowanie systemu.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS3
  • Płytę z plikiem aktualizacji

  Po uruchomieniu płyty z najnowszą wersją oprogramowania systemu, na ekranie pojawi się ekran, który poprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

 • Aktualizacja przy użyciu komputera

  Tę metodę aktualizacji można wykorzystać, jeśli Twój system PS3 nie jest podłączony do Internetu. Pobierz plik aktualizacji na komputer i zapisz go na urządzeniu magazynującym USB. Skopiuj zapisany plik do pamięci systemu PS3, aby go zaktualizować.

  Aby przeprowadzić standardową procedurę aktualizacji, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej czynnościami. Tutaj znajdziesz procedurę dotyczącą inicjowania systemu PS3 i wykonywania nowej instalacji oprogramowania systemowego, np. w przypadku wymiany dysku twardego.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS3
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie magazynujące USB, np. dysk flash USB

      Wymagane jest ok. 320MB wolnego miejsca.

  1. W urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

   Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS3”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

   Zapisz plik pod nazwą „PS3UPDAT.PUP”.

   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie.

  3. Podłącz do systemu PS3 urządzenie pamięci masowej USB, na którym zapisano plik aktualizacji, a następnie na ekranie funkcji wybierz kolejno (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

   Jeśli system PS3 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.