Updated 15 września 2015

Aktualizacja oprogramowania systemowego PlayStation 3 za pomocą menu trybu bezpiecznego

Dowiedz się, jak zaktualizować system PlayStation 3 za pomocą zewnętrznego nośnika USB oraz menu trybu bezpiecznego.

 1. Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania systemowego na nośnik USB.
 • Na komputerze PC/Mac wejdź na stronę aktualizacji oprogramowania systemowego:
 • Na nośniku USB utwórz folder, w którym chcesz zapisać pobraną aktualizację oprogramowania systemowego:
 • Za pomocą komputera PC/Mac utwórz na nośniku pamięci lub w urządzeniu USB folder o nazwie „PS3”.
 • W folderze „PS3” utwórz kolejny o nazwie „UPDATE”.
 • Pobrany plik będzie nosił nazwę „PS3UPDAT.PUP”. Zapisz go w utworzonym folderze.

 

 • Jeśli dane zostaną zapisane nieprawidłowo, system PlayStation 3 nie rozpozna pliku aktualizacji. Nazwy folderów muszą być w całości zapisane wielkimi literami.
 
 

 1. Podłącz nośnik USB do systemu PlayStation 3.

 2. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić tryb bezpieczny na PlayStation 3:

 • Wyłącz system PlayStation 3, przytrzymując przycisk zasilania z przodu urządzenia, aż kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono.
 • Dotknij przycisku zasilania i przytrzymaj go (nie zdejmuj palca z przycisku). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który oznacza włączenie systemu PlayStation 3.
 • Nie zwalniaj przycisku zasilania. Po około 5 sekundach usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, oznaczający zresetowanie wideo.
 • Nadal przytrzymuj przycisk zasilania, a po kolejnych 5 sekundach usłyszysz trzeci sygnał dźwiękowy i system się wyłączy (kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono).
 • Dotknij przycisku zasilania i przytrzymaj go (nie zdejmuj palca z przycisku). Podobnie jak w kroku 2 usłyszysz pierwszy sygnał dźwiękowy, gdy system PlayStation 3 się włączy.
 • Nie zwalniaj przycisku zasilania. Po około 5 sekundach usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, oznaczający zresetowanie wideo.
 • Nadal przytrzymuj przycisk zasilania. Po kolejnych 5 sekundach usłyszysz szybki podwójny sygnał dźwiękowy. Wówczas możesz zwolnić przycisk zasilania. Jeżeli uda Ci się aktywować tryb bezpieczny, na ekranie pojawi się komunikat o treści: „Podłącz kontroler za pomocą kabla USB, a następnie naciśnij przycisk PS”.
 • Podłącz kontroler do systemu PlayStation 3 za pomocą kabla USB i naciśnij przycisk PS, aby przejść do trybu bezpiecznego.

 1. Wybierz [6. Aktualizacja systemu] i naciśnij Enter.
 
 
 1. Zgodnie z instrukcją jednocześnie naciśnij przyciski START i SELECT, aby rozpocząć aktualizację.

 1. System rozpoczyna przygotowania do aktualizacji:

 • Może to zająć 5–10 minut.
 • Po zakończeniu przygotowania system automatycznie uruchomi się ponownie.

 
 

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić i potwierdzić instalację oprogramowania systemowego:

 • System PlayStation 3 nie rozpozna pliku o niepoprawnej nazwie. (W tym przypadku patrz punkt 1)
 • Zaakceptuj i potwierdź następujące czynności na ekranie, aby rozpocząć instalację oprogramowania systemowego

 1. System PlayStation 3 automatycznie uruchomi się ponownie po zakończeniu instalacji.

Może pojawić się komunikat systemowy z prośbą o skorzystanie z innej opcji z menu trybu bezpiecznego.

Należy postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 • Odtwórz bazę danych w pamięci systemu: usuwa wiadomości, listy odtwarzania itp. W zależności od rodzaju i liczby elementów danych proces ten może zająć dużo czasu.
 • Przywracanie systemu plików w pamięci systemu: Pozwala podjąć próbę naprawienia wszystkich obszarów dysku twardego, na których można zapisać pliki. Uszkodzone dane, których nie można odzyskać, mogą zostać wymazane.
 • Formatowanie partycji systemowej pamięci systemu: pozwala podjąć próbę usunięcia wszystkich danych w pamięci systemu.

Jeżeli nośnik USB nie zostanie rozpoznany, może zostać wyświetlony komunikat o treści: „Nie znaleziono odpowiednich danych aktualizacji”.

Należy upewnić się, że lokalizacja i nazwy folderów oraz pobranego pliku są prawidłowe.

 • Lokalizacja: zapisz plik w podfolderze „UPDATE” folderu „PS3”.
 • Nazwa pliku: zapisz plik pod nazwą „PS3UPDAT.PUP

Sprawdź, czy nośnik pamięci jest podłączony do systemu PlayStation 3, i powtórz proces aktualizacji według powyższej instrukcji.

Sprawdź, czy urządzenie USB jest prawidłowo sformatowane w systemie plików FAT 32 lub FAT 16. System PlayStation 3 nie rozpoznaje systemu plików NTFS.

W systemie PlayStation 3 mogła wystąpić usterka sprzętu, która może wymagać naprawy technicznej.