Updated 18 sierpnia 2015

Problems updating the PlayStation 3 system software

If you experience problems while updating the PlayStation 3 system software, this article should be able to help you.

 
 

Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo pobrać aktualizacji oprogramowania systemowego?

Jeśli proces pobierania oprogramowania systemowego zatrzyma się lub zawiesi, wypróbuj następujące rozwiązanie:

  • Jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie systemu PlayStation 3, korzystając z bezprzewodowego połączenia z Internetem i funkcji [Aktualizacja systemu] w menu XMB, sprawdź połączenie sieciowe. Spróbuj zamiast bezprzewodowego połączenia z Internetem użyć połączenia przewodowego.
  • Jeśli problem nie zniknie, spróbuj zaktualizować oprogramowanie systemowe za pomocą komputera PC i urządzenia pamięci masowej.

Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo zainstalować aktualizacji oprogramowania systemowego?

Jeśli proces instalowania oprogramowania systemowego zatrzyma się lub zawiesi, wypróbuj następujące rozwiązanie:

  • Jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie systemu PlayStation 3, korzystając z bezprzewodowego połączenia z Internetem, anuluj bieżącą instalację i spróbuj zainstalować aktualizację za pośrednictwem połączenia przewodowego.
  • Jeśli anulowanie procesu instalacji jest niemożliwe, uruchom system PlayStation 3 w trybie bezpiecznym i z menu tego trybu wybierz opcję 6, aby zainstalować aktualizację z użyciem urządzenia pamięci masowej.
  • Jeśli nie można zaktualizować oprogramowania systemowego za pośrednictwem urządzenia pamięci masowej, upewnij się, że foldery w urządzeniu pamięci masowej USB mają prawidłowe nazwy i strukturę. Plik aktualizacji powinien być zapisany w pliku w folderze o nazwie UPDATE, który z kolei powinien znajdować się w folderze o nazwie PlayStation 3.
  • Jeśli problem nie zniknie, uruchom system PlayStation 3 w trybie bezpiecznym i z menu tego trybu wybierz opcję 6, aby zainstalować aktualizację z użyciem urządzenia pamięci masowej.