Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 
 
 

Oprogramowanie systemowe PS4

Pobierz najnowszą aktualizację

Dowiedz się, jak zaktualizować swoje PS4 do najnowszej wersji oprogramowania systemu, i poznaj pełną listę zmian i funkcji.

Sprawdź, czy to pomoże...

Oprogramowanie systemu PS4

 • Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

  Użyj funkcji aktualizacji sieciowej, aby zaktualizować system PS4.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe)

  Przed uruchomieniem funkcji aktualizacji sieciowej należy skonfigurować ustawienia sieciowe systemu PS4. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika systemu PS4.

  Na ekranie funkcji wybierz kolejno opcje (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu]. System automatycznie sprawdzi za pośrednictwem Internetu, czy w systemie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Po zakończeniu pobierania w lewym górnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie. Na ekranie funkcji wybierz (Powiadomienia) > [Pobrane], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać instalację.

 • Aktualizacja przy użyciu płyty

  Użyj pliku aktualizacji, który znajdziesz na płycie z grą, aby zaktualizować oprogramowanie systemu.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Płytę z plikiem aktualizacji

  Po uruchomieniu płyty z najnowszą wersją oprogramowania systemowego, na ekranie pojawi się ekran, który poprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

 • Aktualizacja przy użyciu komputera

  Tę metodę aktualizacji można wykorzystać, jeśli Twój system PS4 nie jest podłączony do Internetu. Pobierz plik aktualizacji na komputer i zapisz go na urządzeniu magazynującym USB. Skopiuj zapisany plik do pamięci systemu PS4, aby go zaktualizować.

  Aby przeprowadzić standardową procedurę aktualizacji, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej czynnościami. Tutaj znajdziesz procedurę dotyczącą inicjowania systemu PS4 i wykonywania nowej instalacji oprogramowania systemowego, np. w przypadku wymiany dysku twardego.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie magazynujące USB, np. dysk flash USB

      Wymagane jest ok. 460MB wolnego miejsca.

  1. W urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

   Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

   Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie.

  3. Teraz przenieś cały folder „PS4” do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB.

   Podłącz do systemu PS4 urządzenie pamięci masowej USB, a następnie na ekranie funkcji wybierz kolejno (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

   Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.
 • Przeprowadź nową instalację oprogramowania systemowego

  Niniejsza procedura dotyczy inicjowania systemu PS4 i wykonywania nowej instalacji oprogramowania systemowego, np. w przypadku wymiany dysku twardego.

  Należy ostrożnie korzystać z pliku aktualizacji w celu ponownej instalacji. Wszyscy użytkownicy i wszystkie dane zostaną usunięte.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS4
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie magazynujące USB, np. dysk flash USB

      Wymagane jest ok. 1.1 GB wolnego miejsca.

  1. W urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

   Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

   Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.

   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie.

  3. Całkowicie wyłącz system PS4.

   Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik zasilania. Jeśli wskaźnik zasilania świeci się na pomarańczowo, przytrzymaj przycisk zasilania systemu PS4 przez co najmniej 7 sekund (aż usłyszysz drugi sygnał).

  4. Podłącz do systemu PS4 urządzenie magazynujące USB, na którym zapisano plik aktualizacji i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 7 sekund. System PS4 uruchomi się w trybie awaryjnym.

  5. Wybierz polecenie [Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu)].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

   Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.

Wyświetl pełny tekst artykułu

Chcesz się z nami skontaktować?