Updated 10 sierpnia 2015

Dlaczego nie mogę pobrać oprogramowania systemowego PlayStation 3?

Następujący artykuł może być pomocny w razie problemów z instalowaniem lub pobieraniem aktualizacji oprogramowania systemowego PlayStation 3.

 
 

Usuń z przeglądarki internetowej systemu PlayStation 3 pliki pamięci podręcznej i pliki cookie dla każdego użytkownika systemu.

Jak usunąć pliki cookie i pliki pamięci podręcznej z przeglądarki internetowej systemu PlayStation 3

 1. Z menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź do sekcji Sieć i wybierz opcję [Przeglądarka internetowa]. Naciśnij (przycisk X).
 2. Po wyświetleniu okna przeglądarki internetowej (nawet w przypadku, gdy pojawi się komunikat o błędzie), naciśnij przycisk Trójkąt.
 3. Wybierz pozycję [Tools] (Narzędzia) z menu opcji. Naciśnij (przycisk X).
 4. Wybierz opcję [Delete Cookies] (Usuń pliki cookie) i naciśnij (przycisk X). Wybierz przycisk [Yes] (Tak), aby potwierdzić.
 5. Powtórz opisane powyżej czynności 1-3, a następnie wybierz opcje [Delete Cache] (Usuń pliki pamięci podręcznej)> [Yes] (Tak).
 6. Powtórz opisane powyżej czynności 1-3, a następnie wybierz opcje [Delete Authentication Information] (Usuń informacje dotyczące uwierzytelnień) > [Yes] (Tak).
 7. Powtórz wszystkie powyższe czynności dla każdego użytkownika systemu.
 
 

Wyłącz opcję Media Server Connection (Połączenie z serwerem multimediów)

Jak przerwać połączenie z serwerem multimediów

 1. Z menu głównego systemu PlayStation 3 przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz opcję [Ustawienia sieciowe].  Naciśnij (przycisk X).
 2. Wybierz opcję [Media Server Connection] (Połączenie z serwerem multimediów) i (przycisk X).
 3. Wskaż opcję [Disable] (Wyłącz) i naciśnij (przycisk X), aby potwierdzić zmiany i zapisać je.

Ponowne uruchamianie wszystkich urządzeń sieciowych

(Ponowne uruchomienie oznacza po prostu wyłączenie sprzętu na dwie pełne minuty przed jego ponownym włączeniem).  Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

Resetowanie systemu

Jak zresetować system PlayStation 3

 1. Przytrzymaj przez 10 sekund dotykowy przycisk zasilania znajdujący się z przodu systemu PlayStation 3 (nie mylić z głównym wyłącznikiem zasilania z tyłu urządzenia).  Wskaźnik zasilania zaświeci się na czerwono.
 2. Zrestartuj system PlayStation 3, naciskając ponownie przedni (dotykowy) przycisk zasilania.